Cách sử dụng hàm MID thông dụng nhất cho người mới bắt đầu

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với Excel sẽ không còn xa lạ với hàm MID, đây là hàm trích xuất dữ liệu khá quan trọng khi tính toán thống kê, dù vậy có nhiều bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng nó trong giải quyết công việc. Qua bài viết dưới đây, Azgad sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về hàm MID và những lưu ý khi dùng nhé!

hàm mid

Khái niệm hàm MID trong Excel

Ý nghĩa

Hàm trích xuất dữ liệu MID dùng để trả về một số lượng ký tự từ một chuỗi ký tự cho trước, bắt đầu từ vị trí bạn chỉ định đến vị trí cuối dựa trên số lượng ký tự mà bạn cần.

Cấu trúc hàm MID

= MID (Text, Start_num, Num_chars)

Trong đó:

 • Text: Văn bản/chuỗi văn bản chứa ký tự cần trích xuất.
 • Start_num: Vị trí của ký tự đầu tiên trong chuỗi mà bạn muốn trích xuất. Vị trí đầu tiên của chuỗi ký tự được mặc định là 1.
 • Num_chars: Số lượng ký tự cần lấy trong chuỗi ký tự.

Ví dụ minh họa về hàm MID thông dụng nhất

Để hiểu rõ hơn về cách dùng công thức MID, hãy cùng Azgad thực hành các ví dụ dưới đây:

Trích xuất ký tự bằng hàm MID đơn giản

Sử dụng chuỗi “Công Ty TNHH Truyền Thông Azgad” để thực hành các Ví dụ 1, Ví dụ 2, Ví dụ 3.

Ví dụ 1: Lấy ra chuỗi ký tự “Truyền Thông”  trong chuỗi được cho như trên.

Để sử dụng hàm MID lấy được chuỗi con “Truyền Thông” trong chuỗi trên, nhập công thức vào ô địa chỉ =MID(B5,14,12).

 • Text (B5): Địa chỉ ô chứa chuỗi được dùng để cắt.
 • Start_num (14): Vị trí bắt đầu lấy.
 • Num_chars (12): Số lượng ký tự được lấy bắt đầu từ vị trí 14.

Nhấn Enter, bạn sẽ nhận được kết quả chuỗi con “Truyền Thông” đúng yêu cầu bài toán.

Hàm mid lấy ký tự giữa

Ví dụ hàm MID lấy ký tự giữa

Ví dụ 2: Sử dụng hàm MID để trích xuất chuỗi “Công Ty” ở chuỗi trên.

Ngoài cách dùng hàm LEFT để lấy các ký tự đầu của chuỗi, bạn có thể dùng hàm cắt ký tự MID để xuất được chuỗi con “Công Ty“.

Nhập công thức vào ô địa chỉ =MID(B5,1,7).

 • Text (B5): Địa chỉ chứa chuỗi ký tự được cắt.
 • Start_num (1): Vị trí đầu tiên cần lấy trong chuỗi.
 • Num_chars (7): Số lượng ký tự cần lấy của chuỗi con.

Nhấn Enter, kết quả xuất ra màn hình là “Công Ty” như bảng.

hàm mid lấy ký tự đầu

Ví dụ hàm MID lấy ký tự đầu

Cần lưu ý, nếu vị trí đầu tiên nếu bạn nhập là 0, kết quả khi hàm Excel xuất ra là giá trị trống ” “.

Ví dụ 3: Dùng hàm MID trích xuất 5 ký tự cuối của chuỗi được cho trên.

Để lấy các ký tự cuối chuỗi, ngoài hàm RIGHT bạn có thể sử dụng hàm MID để xuất được các ký tự cuối chuỗi thỏa yêu cầu.

Nhập công thức vào ô địa chỉ =MID(B5,27,5).

 • Text (B5): Địa chỉ ô chứa chuỗi lấy giá trị.
 • Start_num (27): Vị trí đầu tiên của chuỗi khi lấy giá trị.
 • Num_chars (5): Số lượng ký tự chuỗi con cần lấy ký tự.

Nhấn Enter để kết quả xuất ra màn hình là “Azgad“.

hàm mid lấy ký tự cuối

Ví dụ hàm MID lấy ký tự cuối

Bạn có thể thấy ở công thức, Start_num cộng với Num_chars lớn hơn số lượng ký tự của chuỗi, kết quả hàm MID đã cắt ra được chuỗi con bắt đầu từ vị trí cần lấy đến ký tự cuối cùng của chuỗi.

Hàm MID kết hợp với hàm Excel cơ bản khác để lấy Họ/Tên

Dùng bảng Excel về DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC BÁN TRONG THÁNG 9/2021 được cho bên dưới thực hành Ví dụ 4, Ví dụ 5, Ví dụ 6.

ví dụ hàm mid

Ví dụ hàm MID trong Excel 

Ví dụ 4: Ở cột C hãy dùng hàm MID để lấy họ của cột B được cho như bảng Excel.

Để giải quyết bài toán này bằng cách sử dụng hàm cắt chuỗi MID trong Excel, bạn nhập công thức: =MID(B6,1,SEARCH(” “,B6)-1).

Trong đó:

 • SEARCH(” “,B6): Vị trí khoảng trắng trong chuỗi ký tự.
 • SEARCH(” “,B6)-1: Bỏ đi vị trí khoảng trắng để kết quả xuất ra được trích từ vị trí bắt đầu đến vị trí trước khoảng trắng.

Nhấn Enter, sau đó Copy công thức cho các ô địa chỉ còn lại, nhận được kết quả như bảng bên dưới.

hàm mid lấy họ trong Excel

Ví dụ hàm MID lấy ký tự họ

Ví dụ 5: Trích xuất tên của cột bằng cách sử dụng hàm MID

Để cắt được tên trong chuỗi, cần kết hợp với hàm TRIM, hàm SEARCH và hàm LEN trong Excel với nhau.

Nhập công thức vào ô địa chỉ =TRIM(MID(B6,SEARCH(” “,B6),LEN(B6))).

 • SEARCH(” “,B6): Vị trí bắt đầu tính từ khoảng trắng trong chuỗi ký tự.
 • LEN(B6): Tổng độ dài của chuỗi ký tự được lấy.
 • Dùng hàm TRIM để loại bỏ đi khoảng trắng trong chuỗi.

Nhấn EnterCopy công thức cho các ô còn lại, Excel xuất kết quả như bảng dưới.

hàm mid lấy tên trong Excel

Ví dụ hàm MID lấy ký tự tên

Cách sử dụng Hàm MID trả về giá trị là số

Như đã biết, hàm MID dùng để trích xuất trả về chuỗi văn bản ngay cả khi trong chuỗi có ký tự số, vì thế để hàm trích xuất ra giá trị số, cần kết hợp với hàm VALUE như Ví dụ 6 dưới đây.

Ví dụ 6: Dùng hàm MID trong Excel để trích xuất các giá trị là số ở cột E.

Đầu tiên, nhập công thức vào ô địa chỉ: =VALUE(MID(E6,1,3)).

Nhấn Enter rồi Copy công thức cho các ô địa chỉ còn lại để nhận kết quả như bảng dưới đây.

hàm mid lấy giá trị là số

Ví dụ hàm MID lấy giá trị là số

Một số lưu ý nhỏ khi dùng hàm MID trong Excel

 • Hàm MID luôn trả về một chuỗi văn bản, ngay khi chuỗi con chỉ chứa các chữ số và hàm trích xuất này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.
 • Khi Start_num có độ dài lớn hơn độ dài của chuỗi ký tự hoặc Num_chars = 0 thì kết quả Excel trả về là giá trị trống ” “.
 • Khi Start_num có độ dài ký tự nhỏ hơn độ dài chuỗi ký tự, Start_num cộng Num_chars lớn hơn độ dài chuỗi ký tự thì kết quả hàm MID sẽ trả về các ký tự từ vị trí Start_num đến vị trí cuối của chuỗi.
 • Nếu Start_num = 0 hoặc Start_num/Num_chars có giá trị âm, hàm MID sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!.
 • Dòng máy tính khác nhau, dấu phẩy (,) hay dấu chấm phẩy (;) giúp liên kết các tham số của Excel cũng sẽ khác nhau. Cần xem máy tính của mình phù hợp với toán tử nào để dùng cho đúng nhé!

Như vậy, Azgad Edu đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MID để trích xuất dữ liệu trong chuỗi ký tự cũng như những điểm cần lưu ý khi dùng. Hy vọng với bài viết trên bạn đã nắm được phần nào kiến thức và có thể giải quyết được các công việc về hàm trích xuất này nhé!

>>> Xem thêm:
3 Cách dùng hàm ROUND làm tròn số nhanh chóng trong Excel
Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm SUMIF cơ bản trong Excel

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020