Cách dùng công thức tính thời gian trong excel cực chi tiết

Trong quá trình làm việc với bảng tính excel có chứa dữ liệu thời gian, việc bạn biết các công thức tính thời gian là điều vô cùng thuận lợi cho bạn khi xử lý các yêu cầu tính toán hay giải quyết công việc về thời gian. Bài viết dưới đây Azgad sẽ hệ thống lại cho bạn các công thức tính thời gian, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong công việc và học tập.

Cách dùng công thức tính thời gian trong excel cho mọi yêu cầu

Bạn có thể dùng một trong các công thức tính thời gian sau để giải quyết yêu cầu công việc:

Công thức 1: Cách tính thời gian để thực hiện trừ thời gian trong excel

Thời gian trong excel thường định dạng ở số thập phân, vì thế chúng là các giá trị số nên có thể thực hiện cộng thời gian trong excel hoặc trừ thời gian trong excel đều được.

Công thức hàm thời gian: =End time – Start time

công thức tính thời gian

Dùng công thức tính thời gian trong bảng dữ liệu

Trong đó:

 • A2-B2: Công thức tính thời gian trong excel cho hai giá trị trong ô.
 • TIME(HOUR(NOW()), MINUTE(NOW()), SECOND(NOW())) – TIME(HOUR(NOW()), MINUTE(NOW()), SECOND(NOW())): Công thức tính thời gian cho khoảng của hai giá trị cụ thể.

Như các bạn thấy, cột chứa kết quả sẽ trả về kết quả là số thập phân như hình minh họa trên.

Lưu ý: Nếu thời gian chênh lệch hiển thị kết quả #####, nghĩa là ô chứa kêt quả không đủ rộng, bạn chỉ cần kéo rộng ô chứa kết quả để excel hiển thị đầy đủ kết quả.

Công thức 2: Cách tính thời gian trong excel bằng hàm text

Kết quả hàm text trả về luôn là một văn bản, các giá trị hàm text trả về sẽ nằm bên trái của cột, điều này sẽ là một điểm hạn chế vì bạn không thể dùng nó để tiếp tục tính toán.

công thức tính thời gian trong excel

Dùng công thức tính thời gian trong bảng dữ liệu

Trong đó:

 • =TEXT(B2-A2, “h”): Công thức tính thời gian trong excel cho chênh lệch giờ giữa hai thời gian.
 • =TEXT(B2-A2, “h:mm”): Công thức tính thời gian cho chênh lệch giờ và phút giữa hai thời gian.
 • =TEXT(B2-A2, “h:mm:ss”): Công thức tính thời gian cho chênh lệch giờ, phút, giây giữa hai thời gian.

Lưu ý: Nếu kết quả là số âm, hàm excel sẽ trả kết quả lỗi #VALUE!.

Công thức 3: Công thức tính thời gian cho cùng một đơn vị trong excel

Về giờ: =HOUR(End time – Start time)

Về phút: =MINUTE(End time – Start time)

Về giây: =SECOND(End time – Start time)

Lưu ý: Nếu kết quả là số âm, hàm excel sẽ báo lỗi #NUM!.

Cách cộng thời gian trong excel cực nhanh chóng

Tương tự khi thực hiện tính tổng cho giá trị số, bạn sẽ sử dụng hàm sum để cộng thời gian.

Chẳng hạn, ví dụ dưới đây, bạn nhập công thức: =SUM(B2:B4), kết quả hàm trả về sẽ theo địa chỉ mặc định.

công thức thời gian trong excel

Dùng công thức tính thời gian trong bảng dữ liệu

Cách hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút hay 60 giây

Để hiển thị khoảng thời gian, bạn sử dụng Custom time format, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Quét chọn ô hay mảng bạn muốn định dạng.

Bước 2: Click chuột phải vào địa chỉ vừa quét – Click chuột phải vào Format Cells – Hoặc có thể nhấn Ctrl + 1 – Hộp thoại Format Cells sẽ xuất hiện.

Bước 3: Trong mục Number tab – ở dưới mục Category – Chọn Custom – Thực hiện nhập định dạng thời gian theo yêu cầu đề bài:

 • Dữ liệu định dạng lớn hơn 24 giờ: [h]:mm:ss hay [h]:mm
 • Dữ liệu định dạng lớn hơn 60 phút: [m]:ss
 • Dữ liệu định dạng lớn hơn 60 giây: [s]

Điển hình như hình minh họa cách định dạng thời gian dưới đây:

công thức tính thời gian

Dùng công thức tính thời gian trong bảng dữ liệu

Quy định một số định dạng thời gian bạn cần lưu ý:

 • [h]: tổng số giờ
 • [h]:mm: số giờ và phút
 • [h]:mm:ss: số giờ, phút, giây
 • [m]: tổng số phút
 • [m]:ss: số phút và giây
 • [s]: tổng số giây

Những khoảng thời gian trông giống như những chuỗi kí tự, nhưng chúng vẫn là những giá trị số, vì vậy bạn có thể thực hiện các phép tính cộng, trừ thời gian như yêu cầu đề bài.

Bài viết trên Azgad đã hệ thống lại cho bạn các công thức tính thời gian trong excel, hy vọng với những kiến thức mà Azgad cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giải quyết các yêu cầu tính toán về thời gian trong excel. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ và lựa chọn Azgad là nơi tìm kiếm thông tin, kiến thức tin học. Đây sẽ là động ực to lớn để mình tiếp tục viết kiến thức mỗi ngày.

>>> Xem thêm:
Cách lọc dữ liệu trong excel cực đơn giản bằng chức năng Filter
Cách gộp ô trong excel đơn giản không mất dữ liệu

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020