Cách dùng hàm COUNTA trong Excel cụ thể nhất

Hàm COUNTA là hàm đếm các ô không trống của bảng số liệu. Đây là một hàm hữu ích giúp bạn đếm được bao nhiêu ô đã nhập số liệu. Bài viết này Azgad sẽ hướng dẫn bạn cách sử dùng hàm COUNTA trong Excel và phân biệt hàm này với các hàm đếm khác.

Các loại hàm đếm trong Excel bắt đầu bằng COUNT

Trong Excel có nhiều loại hàm đếm, sau đây là bảng phân biệt giữa các hàm:

Điểm giống nhau thì tên hàm đã thể hiện tất cả: Đều dùng để đếm.

Điểm khác nhau trong bảng sau:

LOẠI HÀM GIẢI THÍCH
COUNT Là hàm đếm dùng để đếm các ô có chứa số
COUNTA Là một hàm dùng để đếm các ô không trống
COUNTIF Là hàm đếm với 1 điều kiện
COUNTIFS Là hàm đếm với nhiều điều kiện
COUNTBLANK Là hàm đếm các ô trống

Bảng phân biệt hàm đếm trong Excel

Bạn hãy lưu ý các hàm COUNT khác nhau nên hãy sử dụng phù hợp và cẩn thận nhé.

Hàm COUNTA đếm ô không trống trong Excel

Hàm COUNTA là gì? 

Đây là hàm đếm các ô không trống trong một vùng dữ liệu nhất định. Hàm này có ưu điểm không phân biệt kiểu dữ liệu số, text, ngày giờ, giá trị văn bản…

Lưu ý có một số người bị nhầm lẫn là hàm COUNTA có điều kiện, hàm này không có điều kiện chỉ có những hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS, hàm DCOUNT mới là những hàm đếm có điều kiện.

Cấu trúc hàm COUNTA trong Excel

Hàm này có cấu trúc là: =COUNTIF(Value 1, value 2, value3,…)

Trong đó: 

Value 1, value 2…: Là địa chỉ ô cần đếm hoặc vùng cần đếm. Nhưng hàm này có thể đếm tối đa là 255 (Excel 2007 trở về sau).

Excel – Tin Học Văn Phòng

Cách sử dụng hàm COUNTA với ví dụ minh họa

Để bạn hiểu chi tiết hơn về hàm COUNTA trong Excel, Azgad sẽ hướng dẫn bạn thông qua những ví dụ sau:

Hàm COUNTA trong một phạm vị dữ liệu dạng số

Giả sử cho bảng dữ liệu số lượng bán hàng, hãy sử dụng hàm COUNTA để đếm tổng số ô có chứa số lượng mặt hàng.

ham-counta-trong-excel

Bảng số liệu bán hàng

Để đếm được có bao nhiêu ô chứa số lượng mặt hàng thực hiện lần lượt các bước sau

Bước 1: Nhập công thức sau: =COUNTA (D4:D15)

Trong đó:

D4:D15: là vùng chứa dữ liệu cần đếm.

hàm counta

Nhập công thức hàm COUNTA

Bước 2: Nhấn ENTER hàm COUNTA trong Excel cho kết quả.

cách sử dụng hàm counta trong excel

Kết quả hàm COUNTA trong một phạm vi dữ liệu

Kết quả ở đây là 7 tức là có 7 ô có chứa giá trị thể hiện số lượng mặt hàng.

Hàm COUNTA trong một phạm vi dữ liệu dạng ngày giờ

Giả sử cho bảng số liệu danh sách nhân viên, hãy sử dụng hàm COUNTA để đếm tổng số ô chứa ngày sinh của nhân viên. 

Bảng số liệu nhân viên

Bước 1: Thực hiện thao tác nhập công thức sau:

=COUNTA(D2:D11)

Trong đó: D2:D11: Là vùng chứa dữ liệu cần đếm.

Nhập công thức của hàm COUNTA trong Excel

Bước 2: Nhấn ENTER bạn sẽ nhận được kết quả tổng các ô chứa ngày sinh là 6.

Kết quả của ví dụ 

 

Hàm COUNTA trong nhiều phạm vi

Giả sử cho 2 bảng số liệu bán hàng, hãy đếm có bao nhiêu ô có chứa số lượng mặt hàng.

cách dùng hàm counta

Bảng số liệu bán hàng

Để giải quyết vấn đề này bạn hãy thực hiện bằng hàm COUNTA trong Excel và các bước thực hiện là:

Bước 1: Nhập công thức sau: = COUNTA(D4:D15;G4:G15) 

Trong đó:

  • D4:D15: Tương ứng Value 1, là vùng dữ liệu 1.
  • G4:G15: Tương ứng Value 2, là vùng dữ liệu 2.

cách dùng hàm counta trong excel

Nhập công thức hàm COUNTA 

Bước 2: Nhấn ENTER COUNTA trả về kết quả là: 

hàm counta

Kết quả hàm COUNTA 

Những lưu ý khi sử dụng hàm đếm trong Excel

Khi dùng hàm COUNT, hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS trong Excel bạn cần nắm những lưu ý sau:

  • Hàm COUNTIF không thể phân biệt chữ thường và chữ hoa trong chuỗi văn bản.

Ví du: Chuỗi “AZGAD” và chuỗi “azgad” sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

  • Hàm COUNTIFS có thể dùng những kí tự đại diện như dấu chấm hỏi(?) biểu thị cho một kí tự đơn lẻ, dấu (*) biểu thị cho chuỗi ký tự bất kỳ.
  • Khi đếm thì giá trị văn bản bạn chú ý để dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu hay là ở ví trí cuối.
Qua bài viết trên, Azgad đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel. Nếu muốn tìm hiểu thêm hàm COUNT là hàm gì, hàm COUNTIS trong Google Sheet, hàm COUNTIF hãy theo dõi Azgad để nhận những kiến thức này nhé. Mong những kiến thức về hàm này sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình. Hãy chia sẻ bài học COUNTA này đến bạn bè và người thân cùng học với nha.
>>> Xem thêm:
Cách dùng hàm IFERROR trong Excel có ví dụ minh họa
Hướng dẫn cách dùng Mail merge trong Word và Excel

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

Bài viết mới

0969313020

0969313020