Cách dùng hàm LEFT – Hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trong Excel

Hàm LEFT là một hàm cơ bản trong Excel, nếu bạn là người thường xuyên làm việc với Excel thì không còn xa lạ về hàm này. Đây là hàm thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, dùng để cắt chuỗi ký tự bên trái trong chuỗi văn bản, giúp người dùng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thay vì phải tìm kiếm theo cách thủ công. Bài viết hôm nay Azgad Edu sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết về cách dùng của hàm và những lưu ý khi dùng hàm cắt chuỗi này nhé!

Hàm LEFT trong Excel

Cấu trúc của hàm trong Excel

=LEFT(Text, [Number_chars])

Trong đó:

  • Text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất, bắt buộc phải có.
  • Number_chars: Số ký tự cần lấy từ vị trí đầu tiên bên trái của Text, tùy chọn đối số.

Lưu ý

  • Number_chars phải >= 0, nếu Number_chars < 0 thì hàm Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Number_chars > độ dài Text thì hàm Excel sẽ trả về toàn bộ Text.
  • Nếu bạn bỏ qua Number_chars thì hàm Excel sẽ mặc định Number_chars là 1.

Cách dùng hàm LEFT trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm LEFT trong Excel, bạn hãy cùng Azgad thực hành ví dụ bên dưới về BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÁN THÁNG 1 NĂM 2022.

ví dụ hàm left trong Excel

Ví dụ hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT cơ bản trong Excel

Ví dụ 1: Hãy sử dụng chúc năng của hàm LEFT để tìm ký tự đầu tiên của Mặt hàng trong ví dụ được cho ở phía trên.

Để thực hiện lấy 1 ký tự đầu tiên cho Mặt hàng. Bạn có thể tiến hành một trong 2 cách sau:

Cách 1: Trong công thức bạn có thể nhập chuỗi bằng ký tự để trong dấu ngoặc kép “ “.

Nhập công thức =LEFT(“AL”,1) vào ô địa chỉ.

Sau đó nhấn ENTER để hàm LEFT trả về kết quả như hình dưới đây.

công thức hàm left trong excel

Ví dụ công thức hàm LEFT trong Excel

Cách 2: Thay vì dùng công thức trên, bạn có thể nhập công thức =LEFT(D3,1) vào ô địa chỉ.

Tiếp tục nhấn ENTER rồi COPY công thức cho các địa chỉ còn lại để hàm Excel xuất ra kết quả như hình sau.

hàm left trong Excel

Công thức hàm LEFT lấy ký tự trong Excel

Kết quả hình trên bạn có thể thấy hàm Excel đã thực hiện trích xuất 1 ký tự tính từ trái sang phải của chuỗi theo đúng yêu cầu bài toán.

Hàm LEFT kết hợp hàm SEARCH để lấy ký tự

Ví dụ 2: Dùng hàm LEFT trong Excel để lấy ký tự trước ký tự nhất định đầu tiên.

Bạn sẽ kết hợp hai hàm này trong Excel để tìm kiếm chuỗi ký tự đứng trước một ký tự nhất định, ví dụ lấy họ trong họ tên đầy đủ.

Trong cột họ tên các từ được ngăn cách bởi ” “, vì vậy bạn nhập công thức

=LEFT(B3,SEARCH(” “,B3)-1)

Tiếp theo, để nhận được kết quả từ hàm LEFT bạn cần nhấn ENTER.

Trong đó:

SEARCH(” “,B3): Vị trí dấu cách trong chuỗi văn bản.

SEARCH(” “,B3)-1: Hàm LEFT không trích xuất ký tự dấu cách khi tìm kiếm.

hàm left kết hợp hàm search

Ví dụ hàm LEFT kết hợp hàm SEARCH

Màn hình bạn thấy đã trích được chuỗi ký tự họ trong ô.

Sau đó COPY công thức cho các ô địa chỉ còn lại để nhận đầy đủ kết quả.

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN để lấy chuỗi ký tự

Hàm LEFT khi kết hợp thêm hàm LEN giúp người dùng loại bỏ ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi ký tự.

Ví dụ 3: Dùng hàm LEFT kết hợp để loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự Tên.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B3, bạn nhập công thức vào ô địa chỉ.

=LEFT(B3, LEN(B3)-4) 

Tiếp tục nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện cắt chuỗi ký tự.

hàm left kết hợp hàm len

Ví dụ hàm LEFT kết hợp hàm LEN

Kết quả hàm Excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 4 ký tự cuối cùng trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách.

Hàm LEFT kết hợp hàm VALUE để lấy ký tự số

Ví dụ 4: Kết hợp hàm LEFT và hàm VALUE để trả về ký tự số cho Mã KH.

Để xuất 2 ký tự số đầu tiên của chuỗi trong ô C3, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ =VALUE(LEFT(C3,2))

Nhấn ENTER, kết quả ta được giá trị cần tìm như hình dưới.

hàm left kết hợp hàm value

Ví dụ hàm LEFT kết hợp hàm VALUE

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hàm như sau để lấy hai ký tự đầu cho Mã KH.

Nhập công thức =VALUE(LEFT(C3,SEARCH(“-“,C3)-1))

Nhấn ENTER để hàm Excel trả về kết quả. Sau đó COPY công thức cho các địa chỉ còn lại.

hàm left kết hợp hàm value và search

Ví dụ hàm kết hợp trong Excel

Giống như lấy họ trong họ tên, ở đây hàm Excel giúp lấy ký tự trước ký tự nhất định trong chuỗi, sau đó kết hợp với hàm VALUE để nhận về ký tự số.

Lưu ý nhỏ về hàm LEFT trong Excel

  • Nếu hàm Excel báo lỗi #VALUE!, bạn nên kiểm tra lại giá trị Number_chars.
  • Không được để khoảng trắng đứng đầu chuỗi văn bản vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà bạn mong muốn.
  • Hàm Excel này không thực hiện được với ngày tháng, cách duy nhất để hàm Excel này hiểu bạn nên chuyển về định dạng Text.

Bài viết trên Azgad đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm LEFT trong Excel và cách kết hợp của hàm với các hàm Excel thông dụng khác như hàm LEN, hàm VALUE và hàm SEARCH. Azgad hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Theo dõi Azgad thường xuyên để nhận thêm nhiều bài học hữu ích nhé! 

>>> Xem thêm:
Cách dùng hàm RIGHT – Hàm cắt chuỗi ký tự bên phải trong Excel
Hàm VALUE trong Excel – Chuyển đổi chuỗi ký tự về ký tự số

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020