Cách dùng hàm MATCH trong Excel cho người mới bắt đầu

Hàm Match khá đơn giản và thông dụng trong Excel, hàm này không chỉ thực hiện chức năng riêng mà còn kết hợp với nhiều hàm khác tạo ra những công thức linh hoạt giúp bạn thực hiện các công việc một cách thuận tiện nhất. Bài viết dưới đây Azgad sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng của hàm tìm kiếm giá trị này cũng như những lưu ý cần tránh để đạt được hiệu quả cao nhất nhé!

Hàm MATCH trong Excel

Khái niệm hàm MATCH tìm kiếm giá trị

Hàm MATCH là hàm tìm kiếm giá trị xác định của một dữ liệu và đưa về vị trí của giá trị đó trong pham vi một dãy các ô, được kết hợp với nhiều hàng khác để thực hiện các yêu cầu của bài toán. 

Hàm MATCH giúp người sử dụng có thể tiết kiệm thời gian, tìm nhanh được giá trị mong muốn mà không phải tìm theo cách thủ công, đặc biệt với những bảng nhiều số liệu sẽ rất tốn thời gian.

Cú pháp hàm MATCH trong Excel

=MATCH(Lookup_value, Lookup_array, [Match_type])

 Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị được tìm kiếm trong mảng
 • Lookup_array: Mảng hay phạm vi có chứa giá trị được tìm kiếm, có thể là số, văn bản, giá trị logic, bắt buộc phải có.
 • Match_type: Kiểu tìm kiếm giá trị và không bắt buộc phải có.

Các loại tìm kiếm của hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH có 3 kiểu tìm kiếm:

 • Match_type = 1 hoặc bỏ qua (Less than): Tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng Lookup_value (Lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần).
 • Match_type = 0 (Exact Match): Hàm MATCH sẽ tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác với Lookup_value (Lookup_value không cần sắp xếp theo thứ tự).
 • Match_type = -1 (Greater than): Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng Lookup_value (Lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

Hàm MATCH trong excel qua các ví dụ minh họa

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ hơn Lookup_value

 Ví dụ 1: Dùng hàm tìm kiếm giá trị MATCH tìm vị trí 7.5 của Điểm TB trong ví dụ BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 bên dưới.

Để tìm được vị trí điểm 7.5, cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Nhập công thức =MATCH(E5,C4:C11,1) vào ô địa chỉ:

 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm là 7.5
 • Lookup_array (C4:C11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (1): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Trong kết quả, có thể thấy điểm 7.5 xuất hiện ở vị trí thứ 5. Trong cột Điểm TB không có giá trị 7.5, vì thế kết quả hàm MATCH hiển thị trong trường hợp này là vị trí của giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn giá trị được tìm kiếm.

Lưu ý: Trong trường hợp này, giá trị được tìm kiếm phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Hàm match tìm kiếm vị trí nhỏ hơn

Hàm Match tìm kiếm giá trị nhỏ hơn

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị bằng Lookup_value

Ví dụ 2:  Dùng hàm tìm kiếm MATCH tìm vị trí “Lê Thanh” của Họ và tên trong ví dụ BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 bên dưới.

Để tìm được vị trí “Lê Thanh”, cần thực hiện lần lượt các thao tác:

Bước 1: Nhập công thức =MATCH(E5,B4:B11,0) vào địa chỉ:

 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm là “Lê Thanh”.
 • Lookup_array (B4:B11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (0): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Trong kết quả, có thể thấy “Lê Thanh” xuất hiện ở vị trí thứ 7. Kết quả hàm MATCH hiển thị trong trường hợp này chính xác vị trí của giá trị được tìm kiếm.

Lưu ý: Trong trường hợp này, giá trị được tìm kiếm không cần sắp xếp thứ tự.

hàm match tìm kiếm giá trị bằngHàm Match tìm kiếm giá trị bằng

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn hơn Lookup_value

Ví dụ 3: Dùng hàm tìm kiếm giá trị MATCH tìm vị trí điểm 6.5 của Điểm TB trong ví dụ BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 được cho ở dưới.

Để tìm được vị trí điểm 6.5, cần thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Nhập công thức =MATCH(E5,C4:C11,-1) vào ô địa chỉ:

 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm là 6.5.
 • Lookup_array (C4:C11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (-1): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Kết quả hàm MATCH cho thấy điểm 6.5 xuất hiện ở vị trí thứ 4. Trong cột Điểm TB không có giá trị 6.5, vì thế kết quả hàm MATCH trong Excel được hiển thị trong trường hợp này là vị trí của giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn giá trị được tìm kiếm, cụ thể là điểm 7 ở vị trí thứ 4.

Lưu ý: Trong trường hợp này, giá trị được tìm kiếm phải sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

hàm match tìm kiếm vị trí lớn hơn

Hàm Match tìm kiếm vị trí lớn hơn

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị với ký tự đại diện

Trong quá trình làm việc, việc nhớ tên hết danh sách là điều rất khó, nếu bạn chỉ nhớ ký tự đầu của tên vẫn có thể tìm được vị trí của nó. Các ví dụ dưới đây Azgad sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để xử lý khi gặp những tình huống này.

Ví dụ 4: Tìm kiếm vị trí của ô E5 trong BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1.

Bước 1: Nhập công thức vào ô

=MATCH(E5,B4:B11,0) hoặc =MATCH(“L* Th*”,B4:B11,0)

 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt.
 • Lookup_array (B4:B11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (0): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Kết quả hàm Excel MATCH trả về như hình dưới:

Hàm Match tìm kiếm vị trí bằng ký tự đặc biệt

Hàm Match tìm kiếm vị trí bằng ký tự đặc biệt

Ví dụ 5: Dùng hàm MATCH tìm kiếm vị trí của ô E5 trong BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 được cho bên dưới.

Trong trường hợp nào đó, bạn quên một ký tự nhất định thì hãy dùng cách dưới đây để giải quyết công việc.

Bước 1: Nhập công thức vào ô địa chỉ

=MATCH(E5,B4:B11,0) hoặc =MATCH(“L* Th?nh”,B4:B11,0)

 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt.
 • Lookup_array (B4:B11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (0): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Kết quả hàm tìm kiếm MATCH trả về như sau:

hàm match tìm kiếm bằng ký tự đặc biệt

Hàm Match tìm kiếm bằng ký tự đặc biệt

Ví dụ 6: Tìm kiếm bằng hàm MATCH vị trí của ô E5 trong BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 được cho bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập “L” vào ô E5 và sử dụng kết hợp ký tự “&” vào công thức hàm MATCH như sau:

Bước 1: Nhập công thức vào ô địa chỉ

=MATCH(E5&”*”,B4:B11,0)

 • Lookup_value (E5&”*”): Giá trị được tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt.
 • Lookup_array (B4:B11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (0): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Hàm tìm kiếm MATCH trả về kết quả như hình:

hàM Match tìm kiếm vị trí ký tự đặc biệt

Hàm Match tìm kiếm vị trí bằng ký tự đặc biệt

Lưu ý: Trong giá trị tìm kiếm của hàm MATCH có chứa ký tự đặc biệt bắt buộc kiểu tìm kiếm Match_type phải bằng 0.

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị có phân biệt kiểu chữ

Để hàm MATCH trả về kết quả có phân biệt được chữ hoa và chữ thường, cần kết hợp với hàm EXACT trong Excel. Hàm EXACT giúp tìm kiếm giá trị trong mảng với điều kiện khớp với Lookup_value chính xác tuyệt đối cả về nội dung và hình thức.

=MATCH(TRUE,EXACT(Lookup_array,Lookup_value),0)

Ví dụ 6: Tìm kiếm vị trí của ô E5 trong BẢNG ĐIỂM TB NHÓM 1 được cho bên dưới.

Màn hình bên dưới cho thấy, tại E5 giá trị được nhập là “LÊ AN”, tất tả các chữ cái đều được viết hoa. Kết quả hàm MATCH trả về E5 nằm ở vị trí 1 chứ không phải 7. Từ đó chứng minh được hàm MATCH trong Excel trả về kết quả không phân biệt chữ hoa chữ thường.

hàm Match tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường

Hàm Match tìm kiếm vị trí không phân biêt chữ hoa chữ thường

Để giải quyết được vấn đề này, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhập công thức:

=MATCH(TRUE,EXACT(B4:B11,E5),0)

 • Lookup_array (B4:B11): Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.
 • Lookup_value (E5): Giá trị được tìm kiếm.
 • Match_type (0): Kiểu tìm kiếm giá trị.

Bước 2: Nhấn phím ENTER để nhận kết quả.

Sự kết hợp của hàm MATCH và hàm EXACT trong bài toán cho thấy kết quả vị trí trả về của E5 nằm ở vị trí 7 chứ không phải 1. Với sự kết hợp hàm này, bạn có thể giải quyết được vấn đề chữ hoa chữ thường rồi nhé!

hàm match tìm kiếm vị trí phân việt chữ hoa chữ thường

Hàm Match tìm kiếm vị trí phân biệt chữ hoa chữ thường

Lưu ý: Với ví dụ này hàm MATCH được xem là công thức mảng, cần nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+Enter để kết quả được hiển thị, nếu không hàm Excel sẽ trả về lỗi #NA.

Những lưu ý khi dùng hàm MATCH

 • Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa chữ thường khi tìm kiếm.
 • Hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị chứa các ký tự đặc biệt “*”, “?”.
 • Kết quả hàm MATCH trả về giá trị tương đối chứ không chính xác của nó.
 • Trong quá trình tìm kiếm, nếu có giá trị trùng nhau hàm tìm kiếm MATCH trong Excel sẽ trả về giá trị đầu tiên nó tìm thấy.
 • Nếu nếu giá trị cần tìm không có trong mảng tìm kiếm, kết quả hàm tìm kiếm trả về lỗi #NA.

Bài viết trên Azgad đã hướng dẫn rất chi tiết về cách dùng hàm MATCH trong Excel và những lưu ý khi dùng hàm tìm kiếm giá trị này. Azgad hy vọng với những kiến thức bổ ích về hàm Excel này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt nhất. Hàm MATCH này khá thông dụng trong Excel, được kết hợp với hàm VLOOKUP và hàm INDEX để giải quyết các công việc đòi hỏi yêu cầu cao hơn. Hãy theo dõi Azgad để có thêm nhiều kiến thức hơn nhé!

>>> Xem thêm:
Cách dùng hàm SUM tính tổng trong Excel thông dụng nhất
Hàm AND trong Excel, 1 số ứng dụng quan trọng

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

stīl

Phong cách


danh từ

bút pháp, dao khắc chữ, kiểu kiến trúc, kiểu mẫu, thời trang

Bài viết mới

0969313020

0969313020