3 Cách dùng hàm ROUND làm tròn số nhanh chóng trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel có nhiều trường hợp bạn sẽ gặp phải rắc rối với những phép tính của bởi kết quả xuất hiện ra những con số thập phân khiến cho bạn dễ nhầm lẫn và làm cho bảng tính dữ liệu không được chuyên nghiệp.
Để giải quyết được vấn đề này ta dùng hàm ROUND giúp số liệu rõ ràng hơn.
hàm round

Cách dùng hàm ROUND làm tròn số trong Excel

Giới thiệu hàm ROUND:

Công thức:
= ROUND (Num, Num_digits)
Trong đó:
 • Num (số cần làm tròn): Số mà bạn muốn làm tròn. Có thể là một số cụ thể hoặc tham chiếu ô ở dạng Number.
 • Num_digits (đối số): Vị trí chỉ định mà bạn muốn làm tròn. Đây là một số nguyên thể âm hoặc dương.
Các trường hợp của đối số Num_digits (N):
 • Nếu N=0 làm tròn tới vị trí số nguyên gần nhất.
 • Nếu N>0 (N dương): làm tròn tới vị trí thập phân được chỉ định (nếu N=1 làm tròn 1 số lẻ, N=2 làm tròn đến số lẻ thứ 2, N=3 làm tròn đến số lẻ thứ 3,…).
 • Nếu N<0 (N âm): làm tròn sang bên trái dấu thập phân (làm tròn vị trí số nguyên bên trái dấu phẩy được chỉ định, nếu N=-1 làm tròn đến hàng chục, N=-2 làm tròn đến hàng trăm, N=-3 làm tròn đến hàng nghìn,…).

Ứng dụng:

Hàm ROUND được sử dụng để làm tròn nhanh chóng các số thập phân trong Excel.
Lưu ý:
 • Số tại vị trí được chỉ định làm tròn nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
 • Số tại vị trí được chỉ định làm tròn lớn hơn 5 thì làm tròn lên.

Ví dụ minh hoạ hàm ROUND

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm làm tròn số này, hãy cùng Azgad Edu thực hành với bảng số liệu dưới đây nhé.
Cách dùng hàm Round
Ví dụ hàm ROUND trong Excel
Ví dụ 1: Làm tròn điểm trung bình tới số nguyên gần nhất
Tại ô E2 ta nhập công thức: =ROUND(D2,0) và kéo công thức xuống dưới để hoàn thành bảng dữ liệu
Trong đó:
 • Num (D2): Ô dữ liệu chứa số cần làm tròn.
 • Num_digits (0): Làm tròn tới vị trí số nguyên gần nhất (làm tròn đến hàng đơn vị).
Cách dùng hàm Round cơ bản
Làm tròn tới số nguyên gần nhất
Trong trường hợp này ta thấy điểm trung bình được làm tròn tới số nguyên gần nhất và không còn phần thập phân trong dữ liệu nữa.
Ví dụ 2: Làm tròn điểm trung bình đến 2 chữ số thập phân
Tại ô E2 ta nhập công thức: =ROUND(D2,2) và kéo công thức xuống dưới để hoàn thành bảng dữ liệu
Trong đó:
 • Num (D2): Ô dữ liệu chứa số cần làm tròn.
 • Num_digits (2): Làm tròn tới 2 số bên phải của dấu thập phân (chỉ lấy 2 số sau dấu phẩy).
Làm tròn tới 2 số bên phải của dấu thập phân
Làm tròn tới 2 số bên phải của dấu thập phân

Làm tròn số lên với hàm ROUNDUP

Công thức hàm ROUNDUP

Công thức:
= ROUNDUP (Số lượng, Số lượng dân số)
Trong đó:
 • Num (số cần làm tròn): Số mà bạn muốn làm tròn
 • Num_digits (đối số): Vị trí chỉ định mà bạn muốn làm tròn
Ứng dụng:
Hàm ROUNDUP sẽ luôn cho kết quả làm tròn lớn hơn giá trị ban đầu.

Ví dụ hàm ROUNDUP

Ví dụ 3: Sử dụng bảng dữ liệu trên, làm tròn lên điểm trung bình tới số nguyên gần nhất
Tại ô E2 ta nhập công thức: =ROUNDUP(D2,0)
Trong đó:
 • Num (D2): Số cần làm tròn.
 • Num_digits (0): Làm tròn tới vị trí số nguyên gần nhất.
Sao chép công thức xuống các ô phía dưới ta được kết quả:
Hàm Roundup trong Excel
Hàm làm tròn số lên trong Excel
So sánh với ví dụ 1, điểm trung bình 83.325 (dòng 3) và 81.425 (dòng 4) có giá trị tại vị trí làm tròn nhỏ hơn 5 nên ở ví dụ 1 sẽ được làm tròn xuống.
Còn ở ví dụ 3 ta sử dụng hàm ROUNDUP nên tất cả kết quả luôn được làm tròn lên.

Hàm ROUNDDOWN làm tròn số xuống

Cấu trúc hàm ROUNDDOWN

Công thức:
= ROUNDDOWN (Số lượng, Số lượng dân số)
Trong đó:
   • Num (số cần làm tròn): Số mà bạn muốn làm tròn
   • Num_digits (đối số): Vị trí chỉ định mà bạn muốn làm tròn
Ứng dụng:
Ngược lại với hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN sẽ luôn cho kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị ban đầu.

Cách dùng hàm ROUNDDOWN

Ví dụ 4: Sử dụng bảng dữ liệu ban đầu, làm tròn xuống điểm trung bình tới số nguyên gần nhất
Tại ô E2 ta nhập công thức: =ROUNDDOWN(D2,0)
Hàm ROUNDDOWN làm xuống trong Excel
Hàm làm tròn số xuống trong Excel
So sánh với ví dụ 1, điểm trung bình 88.575 (dòng 2) , 90.625 (dòng 5) và 82,725 (dòng 6) có giá trị tại vị trí làm tròn lớn hơn 5 nên ở ví dụ 1 sẽ được làm tròn lên.
Còn ở ví dụ 3 ta sử dụng hàm ROUNDDOWN nên tất cả kết quả luôn được làm tròn xuống.
Như vậy qua các ví dụ minh hoạ trên Azgad Edu đã hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm ROUND cơ bản nhất. Hãy thực hành và áp dụng vào công việc của mình thật hiệu quả nhé!
>>> Xem thêm:
Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm SUMIF cơ bản trong Excel
Hướng dẫn dùng hàm VLOOKUP trong Excel

Bài viết mới

0969313020

0969313020