Cách sử dụng hàm FIND trong Excel thông dụng nhất

Hàm FIND là hàm Excel cơ bản và khá thông dụng, thường kết hợp với nhiều hàm Excel khác để giải quyết những yêu cầu phức tạp của bài toán. Đây là hàm tìm một chuỗi ký tự trong văn bản cho trước. Hàm FIND sẽ tự động tìm ra được vị trí của ký tự trong chuỗi văn bản được cho trước, còn các hàm tách chuỗi ở trên bạn cần xác định được vị trí hoặc số lượng ký tự cần lấy thì Excel mới thực hiện lấy ký tự được.

Bài viết dưới đây Azgad sẽ chia sẻ cho mọi người rất chi tiết về cách dùng hàm OR trong Excel, hy vọng với bài viết hữu ích này, bạn sẽ nắm được kiến thức, cách dùng hàm Excel này và có thể giải quyết thật tốt công việc của mình nhé!

Hàm FIND trong Excel

Hàm FIND là gì?

Hàm FIND là hàm dò tìm kiếm một chuỗi ký tự trong văn bản được cho trước. Hàm Excel này sẽ tự động tìm kiếm và trả về vị trí tương ứng với ký tự cần tìm.

Công thức hàm FIND

=FIND (find_text; within_text; [start_num])

Trong đó:

 • find_text: Ký tự hoặc văn bản cần tìm kiếm.
 • within_text: Chuỗi văn bản chứa giá trị cần tìm kiếm vị trí của ký tự.
 • [start_num]: Vị trí bắt đầu tìm kiếm ký tự được yêu cầu.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Để hiểu rõ về cấu trúc và cách sử dụng hàm FIND, hãy thực hành cùng Azgad qua ví dụ dưới đây nhé.

ví dụ hàm FIND trong Excel

Ví dụ về hàm FIND trong Excel

Hàm FIND tìm ký tự cụ thể trong chuỗi văn bản

Ví dụ 1: Hãy tìm vị trí của ký tự “V” trong chuỗi văn bản được cho ở ô địa chỉ B6.

Để lấy được vị trí ký tự “V” trong chuỗi văn bản ở ô địa chỉ B6, bạn nhập công thức: =FIND(“V”; B6)

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất hiện ra kết quả vị trí “V” là 8, đây chính là vị trí của “V” trong chuỗi văn bản.

ví dụ 1 hàm find trong excel

Ví dụ 1 hàm FIND tìm ký tự trong Excel

Hàm FIND tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi văn bản

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm FIND để tìm chuỗi con cho chuỗi ký tự trong địa chỉ ô B7 được minh họa bên dưới.

Tượng tự cách tìm ký tự ở ví dụ 1, để tìm được chuỗi con trong chuỗi văn bản, cụ thể là chuỗi con “Ngọc”, bạn nhập công thức sau vào ô C7: =FIND(“Ngọc”; B7)

Thực hiện nhấn ENTER để hàm Excel xuất kết quả. Bạn có thể thấy, kết quả hàm trả về bắt đầu từ vị trí thứ 6.

ví dụ 2 hàm find trong excel

Ví dụ 2 về hàm FIND tìm chuỗi con trong Excel

Hàm FIND tìm kiếm ký tự từ vị trí cụ thể

Ví dụ 3: Tìm ký tự “n” trong chuỗi văn bản được cho ở ô B8 bắt đầu từ vị trí thứ 8.

Ở ví dụ này, cách tìm vị trí của ký tự “n” cũng rất đơn giản, bạn nhập công thức như sau: =FIND(“n”; B8; 8).

Rồi nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện xuất kết quả. Bạn có thể thấy, trong chuỗi văn bản được cho xuất hiện hai ký tự “n”, đề bài yêu cầu tìm ký tự “n” bắt đầu từ vị trí thứ 8, kết quả hàm Excel trả về là vị trí 14 thỏa yêu cầu đề bài.

ví dụ 3 hàm FIND trong Excel

Ví dụ 3 về hàm FIND trong Excel 

Hàm FIND tìm ký tự trước ký tự đặc biệt

Ví dụ 4: Dùng hàm Excel kết hợp với hàm LEFT để lấy tất cả ký tự trước dấu “-” ở ví dụ được cho.

Với ví dụ này, để lấy được tất cả ký tự trước dấu ký tự đặc biệt, bạn có thể kết hợp hàm Excel như sau: =LEFT(B9; FIND(“-”; B9)-1)

Trong đó:

 • FIND(“-”; B9): Vị trí ký tự đặc biệt “-” trong chuỗi văn bản.
 • FIND(“-”, B9)-1: Không lấy ký tự “-” nên phải có -1.
 • LEFT(B9; FIND(“-”; B9)-1): Ký tự bên trái bắt đầu từ vị trí “-” trong chuỗi văn bản.

Sau đó nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện quá trình trích xuất kết quả, bạn có thể thấy hàm FIND khi kết hợp với hàm LEFT đã trả về được tất cả các ký tự trước ký tự đặc biệt thỏa yêu cầu đề bài.

ví dụ 4 hàm find trong excel

Ví dụ 4 về hàm FIND trong Excel 

Hàm FIND tìm kiếm ký tự ở giữa chuỗi văn bản

Ví dụ 5: Dùng hàm FIND kết hợp để tìm ký tự giữa trong chuỗi văn bản từ vị trí dấu ký tự đặc biệt “-”.

Trong ví dụ này, để lấy ký tự giữa trong chuỗi văn bản được cho, bạn nhập công thức như sau: =MID(B10; FIND(“-”; B10)+1; 4)

Trong đó:

 • FIND(“-”; B10): Vị trí dấu ký tự đặc biệt “-” trong chuỗi văn bản.
 • FIND(“-”; B10)+1: Vị trí bắt đầu lấy ký tự sau dấu ký tự đặc biệt “-”.
 • MID(B10; FIND(“-”; B10)+1; 4): Ký tự giữa chuỗi văn bản lấy từ sau vị trí dấu “-”.

Để nhận kết quả, bạn nhấn ENTER, có thể thấy ở kết quả hàm Excel trả về chuỗi con ở giữa chuỗi văn bản là “Minh” thỏa yêu cầu bài toán.

ví dụ 5 hàm find trong excel

Ví dụ 5 về hàm FIND trong Excel

Lưu ý thường gặp khi dùng hàm FIND trong Excel

 • Hàm FIND phân biệt được chữ hoa chữ thường trong chuỗi văn bản.
 • Hàm tìm kiếm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu không tìm thấy giá trị tham chiếu trong chuỗi văn bản.
 • [start_num] vượt quá số lượng ký tự của chuỗi văn bản.

Bài viết trên đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm FIND trong Excel, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thành thạo hàm Excel trong giải quyết các yêu cầu của bài toán. Theo dõi Azgad thường xuyên để nhận thêm nhiều bài viết hữu ích hơn. Chúc bạn thành công!

>>> Xem thêm: 
Hàm CEILING làm tròn bội số gần nhất trong bảng tính Excel
Hàm EOMONTH – Trả về ngày cuối cùng của tháng trong Excel

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020