Hàm CEILING làm tròn bội số gần nhất trong bảng tính Excel

Hàm CEILING khá đơn giản và thông dụng trong Excel, nó thường được kết hợp với nhiều hàm khác để giải quyết các yêu cầu phức tạp trong bảng tính Excel, nó thể hiện sự chuyên nghiệp và giúp công việc của bạn trở nên nhanh chóng hơn. Bài viết dưới đây Azgad sẽ hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách dùng hàm CEILING trong Excel, hy vọng bạn sẽ thành thạo bước thực hiện qua các ví dụ được minh họa dưới đây.

Hàm CEILING trong Excel

Hàm CEILING

Hàm CEILING là hàm dùng để làm tròn một số bất kỳ trong bảng tính Excel đến một bội số gần nhất một cách rất đơn giản.

Bội số được hiểu là số chia hết cho chính nó.

Bội số gần nhất được hiểu là một số do chính bạn quyết định, được thêm vào để tìm một kết quả gần với giá trị ban đầu nhất.

Cấu trúc hàm CEILING

=CEILING(Number, Significance)

Trong đó:

  • Number: Giá trị cần để làm tròn đến bội số.
  • Significance: Giá trị bội số cần làm tròn đến.

Lưu ý:

  • Tham số không phải số thì hàm trả về giá trị lỗi là #VALUE!.
  • Number][Significance] đều là số âm thì kết quả cuối cùng sẽ được làm tròn xuống.
  • [Number] là số âm và [Significance] là số dương thì kết quả cuối cùng sẽ được làm tròn lên và về gần số 0.

Cách dùng hàm CEILING – Ví dụ minh họa cụ thể

Để hiểu rõ về cấu trúc hàm cũng như cách dùng hàm CEILING, hãy cùng Azgad thực hành qua ví dụ được minh họa dưới đây nhé.

ví dụ hàm CEILING trong Excel

Ví dụ cách dùng hàm CEILING trong Excel

Để thực hiện yêu cầu đề bài, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Với yêu cầu đầu tiên “Làm tròn 10,25 lên đến bội số gần nhất của 3”, Nhập công thức =CEILING(10.25,3) vào ô địa chỉ B2.

Bước 2: Nhấn ENTER để hàm CEILING thực hiện xuất kết quả. Ở ô kết quả bạn có thể thấy, bội số gần nhất với yêu cầu là 12.

công thức hàm CEILING

Công thức khi dùng hàm CEILING trong Excel

Bước 3: Thực hiện nhập công thức tương tự cho các địa chỉ ô còn lại như sau:

Yêu cầu “Làm tròn 10.25 lên đến bội số gần nhất của 1”, nhập công thức tại ô B3: =CEILING(10.25,1).

Yêu cầu “Làm tròn 10.25 lên đến bội số gần nhất của 0.9”, nhập công thức tại ô B4: =CEILING(10.25,0.9).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của 3”, nhập công thức tại ô B5: =CEILING(-10.25,3).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của -3”, nhập công thức tại ô B6: =CEILING(-10.25,-3).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của -1”, nhập công thức tại ô B7: =CEILING(-10.25,-1).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của 0.9”, nhập công thức tại ô B8: =CEILING(-10.25,0.9).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của -0.9”, nhập công thức tại ô B9: =CEILING(-10.25,-0.9).

Yêu cầu “Làm tròn -10.25 lên đến bội số gần nhất của 0.1”, nhập công thức tại ô B10: =CEILING(-10.25,0.1).

công thức hàm CEILING trong Excel

Công thức khi dùng hàm CEILING trong Excel

Kết quả bạn nhận được cho ví dụ như hình minh họa dưới đây:

Kết quả sử dụng hàm CEILING trong Excel

Kết quả dùng hàm CEILING trong Excel

Bài viết trên Azgad đã hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách dùng hàm CEILING trong Excel. Đây là một hàm Excel khá là đơn giản, nó giúp cho công việc tính toán của bạn được nhanh chóng và thuận tiện, nâng cao hiệu quả làm việc, hy vọng bạn sẽ giải quyết tốt mọi công việc liên quan. Nhớ theo dõi và ủng hộ Azgad nhé!

>>> Xem thêm:
Hàm EOMONTH – Trả về ngày cuối cùng của tháng trong Excel
Hàm INT lấy giá trị phần nguyên trong Excel đơn giản nhất

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020