Hàm IF nhiều điều kiện – 4 Cách sử dụng đơn giản

Hàm IF là hàm phổ biến, được sử dụng thường xuyên trong quá trình mọi người làm việc trong Excel. Tuy vậy, để có thể giải quyết tất cả những vấn đề rất đa dạng cùng với những phép tính phức tạp thì việc sử dụng hàm IF nhiều điều kiện sẽ tối ưu hơn rất nhiều. Bài viết sau đây mời bạn cùng Azgad đi tìm hiểu rõ hơn về chức năng, cú pháp và hướng dẫn sử dụng của hàm IF nhiều điều kiện một cách dễ hiểu nhất nhé!

Hàm if nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện có chức năng gì?

Hàm IF là một trong nhiều hàm logic thông dụng và tiện ích nhất trong excel. Nó giúp người dùng kiểm tra một điều kiện nhất định và hàm IF trả về giá trị mà bạn muốn ( nếu điều kiện là TRUE) hoặc trả về một giá trị khác ( nếu điều kiện là FALSE).

Thực hiện câu lệnh IF sẽ có hai kết quả có thể là đúng hoặc sai.

Suy rộng ra, ta có thể lồng nhiều lần hàm IF lại với nhau để trở thành hàm IF nhiều điều kiện giúp người dùng kiểm tra, đối chiếu với nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng.

Cú pháp của hàm IF nhiều điều kiện

  • Cú pháp hàm IF cơ bản : = IF (logic_test; [value_if_true]; [value_if_false]).
  • Cú pháp hàm IF nhiều điều kiện: = IF (logic_test1; [value_if_true1]; IF (logic_test2; [value_if_true2]; IF (logic_test3; [value_if_true3]; [value_if_false]).

Trong đó thì:

  • logical_test : là điều kiện  cần được kiểm tra.
  • value_if_true : sẽ là giá trị nếu điều kiện cần kiểm tra có kết quả  đúng.
  • value_if_false] : sẽ là giá trị nào đó nếu điều kiện ta kiểm tra có kết quả là sai.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện

Sử dụng lồng hàm IF nhiều điều kiện

Khi bạn cần các kiểm tra điều  logic phức tạp hơn cho dữ liệu của mình, bạn có thể bao gồm các câu lệnh hàm IF trong excel bổ sung cho các đối số TRUE và FALSE  của các công thức hàm IF nhiều điều kiện.

Việc dùng các hàm IF nhiều điều kiện này được gọi là các hàm IF lồng nhau và nó đặc biệt có tác dụng hơn nếu bạn muốn kết quả của mình trả về 3 hoặc nhiều kết quả khác nhau.

Cùng xem qua í dụ về một câu lệnh IF được lồng với nhau để chuyển đổi các điểm kiểm tra của các bạn đang  thành điểm theo chữ cái tương đương.

Hàm IF nhiều điều kiện lồng nhau
Hàm IF nhiều điều kiện lồng nhau

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm and trong excel

Cú pháp hàm: =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), Giá trị nếu True, Giá trị nếu False).

Hàm IF nhiều điều kiện với hàm and
Hàm IF nhiều điều kiện với hàm and

Đối với những yêu cầu thực tế thường bạn sẽ cần thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc, thì sự kết hợp giữa hàm IF nhiều điều kiện với hàm and sẽ đảm bảo được các yếu tố điều kiện đều được đảm bảo.

Ta sẽ đặt hàm and trong biểu thức logic của hàm IF để xét điều kiện cho hàm IF.

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm or trong IF

Cú pháp hàm:  =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), Giá trị nếu True, Giá trị nếu False)

Hàm IF nhiều điều kiện với hàm and
Hàm IF nhiều điều kiện với hàm or

Sử dụng hàm or  làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF nhiều điều kiện và cung cấp các đối số TRUE và FALSE. Kết quả là bạn sẽ nhận được công thức hàm IF trong excel sau với nhiều điều kiện or.

Hàm IF nhiều điều kiện với các hàm and và or

Đói với ván đề nỳ thì bạn phải đánh giá dữ liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện bên cạnh việc sử dụng hàm IF trong excel, bạn sẽ phải sử dụng cả hai hàm and  và or kết hợp cùng nhau.

Hàm IF nhiều điều kiện với hàm and và or
Hàm IF nhiều điều kiện với hàm and và or

Cách sử dụng hàm IF với các con số, văn bản và ngày tháng trong IF

Hàm IF với giá trị các số 

Cú pháp lệnh:  IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

  • Logical_test (bắt buộc) – Giá trị hoặc biểu thức “TRUE”_đúng hoặc “FALSE”_sai.
  • Value_if_true (tùy chọn) – Giá trị kiểm tra logic là “TRUE”_đúng.
  • Value_if_false (tùy chọn) – Giá trị kiểm tra logic là “FALSE”.

Hàm IF với giá trị là văn bản

Việc phân biệt chữ hoa và chữ thường cho các giá trị trong văn bản hông được thực hiện.

Hàm if nhiều điều kiện với giá trị văn bản
Hàm IF nhiều điều kiện với giá trị văn bản

 

Hàm IF với giá trị là ngày, tháng trong 

Hàm IF trong Excel sẽ không nhận ra ngày tháng để hiểu được dưới dạng chuỗi văn bản, trong trường hợp cần phải sử dụng thì bạn sẽ phải kết hợp với hàm datevalue với công thức ví dụ như sau:

Hàm if với giá trị là ngày tháng
Hàm IF với giá trị là ngày tháng

Như vậy với bài viết này, Azgad Agency đã chia sẻ cho các bạn cách dùng hàm IF nhiều điều kiện trong excel với các ví dụ trực quan, rất dễ hiểu.Hi vọng các bạn sẽ nắm được những kiến thức cơ bản này  thực hành và ứng dụng cách dùng hàm IF nhiều điều kiện một cách thành thạo và hữu ích trong công việc. Azgad luôn đồng hành cùng các bạn để biết thêm nhiều thủ thuật Excel hữu ích như hàm IF nhiều điều kiện.

>>> Xem thêm:
Hướng dẫn cách dùng hàm IF cho người mới bắt đầu
Cách dùng hàm HLOOKUP cơ bản cho người mới bắt đầu

Tác giả: Huỳnh Thị Anh Thư

Bài viết mới

0969313020

0969313020