Hàm LEN đếm ký tự trong Excel cho người mới bắt đầu

Để tiết kiệm thời gian trong quá trình đếm số lượng ký tự cho bảng nhiều dữ liệu trong Excel, thay vì dùng cách làm thủ công để đếm ký tự, bạn có thể dùng hàm LEN để trả về kết quả mà bạn mong muốn. Hàm này trong Excel có chức năng để đo độ dài của một chuỗi ký tự nào đó và trả về tổng số lượng ký tự chính xác cho chuỗi ký tự, bao gồm cả dấu cách. Bài viết dưới đây Azgad Edu sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng hàm LEN qua ví dụ minh họa để bạn dễ hình dung nhé!

Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN khá đơn giản và quen thuộc với những ai thường xuyên tiếp xúc với Excel, đây là hàm được dùng để trả về giá trị độ dài của chuỗi ký tự, kể cả các ký tự khoảng trắng trong chuỗi.

Cấu trúc trong Excel

=LEN(Text)

Trong đó: Text là Chuỗi ký tự cần đếm hoặc ô địa chỉ chứa chuỗi ký tự cần đếm.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel qua ví dụ minh họa

Hàm LEN cơ bản trong Excel

Ví dụ 1: Dùng hàm LEN để đếm số lượng ký tự của chuỗi Tên trong ví dụ sau.

ví dụ hàm len trong excel

Ví dụ hàm LEN cơ bản trong Excel

Để thực hiện đếm ký tự trong chuỗi Tên, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại ô địa chỉ H3, bạn tiến hành nhập công thức =LEN(B3) với B3 là chuỗi ký tự cần thực hiện đếm.

Bước 2: Cần thực hiện nhấn phím ENTER để hàm Excel thực hiện xuất kết quả, màn hình sẽ hiển thị như sau:

công thức hàm len trong excel

Kết quả hàm LEN trong Excel

Bước 3: Tiếp theo bạn hãy COPY công thức cho các địa chỉ ô còn lại để nhận đầy đủ kết quả như hình trên.

Hàm LEN kết hợp hàm SUM để tính tổng số lượng ký tự

Ví dụ 2: Dùng hàm LEN kết hợp hàm Excel khác để tính tổng số lượng ký tự cho 3 Tên đầu tiên.

Để thực hiện đếm số lượng ký tự như yêu cầu, bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách bên dưới:

Cách 1: Tại ô địa chỉ D10, bạn nhập công thức hàm LEN kết hợp như sau:

=LEN(B3)+LEN(B4)+LEN(B5)

Tiếp theo nhấn phím ENTER để hàm Excel thực hiện xuất kết quả. Màn hình sẽ hiển thị như sau:

hàm len tính tổng trong Excel

Công thức hàm LEN trong Excel

Cách 2: Tại ô địa chỉ D10, nhập công thức như sau:

=SUM(LEN(B3),LEN(B4),LEN(B5))

Trong đó: LEN(B3),LEN(B4),LEN(B5): Độ dài của từng chuỗi ký tự cần tính toán.

Tiếp theo, nhấn ENTER để hàm LEN thực hiện đếm số lượng ký tự. Sau đó, bạn COPY công thức cho các ô địa chỉ bên dưới để nhận kết quả đầy đủ như hình bên dưới nhé. Như vậy, kết quả hàm trả về số lượng ký tự ở ở 3 Tên đầu thỏa yêu cầu bài toán.

hàm len kết hợp hàm sum

Ví dụ hàm LEN kết hợp hàm SUM trong Excel

Hàm LEN kết hợp với hàm RIGHT

Ví dụ 3: Hãy dùng hàm LEN kết hợp với hàm Excel khác để loại bỏ 3 ký tự của chuỗi ký tự Mã KH.

Bạn dùng hàm đếm ký tự này kết hợp với hàm RIGHT sẽ giúp loại bỏ đi những ký tự nhất định từ phần đầu của chuỗi ký tự.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 3 ký tự của chuỗi ký tự bao gồm cả dấu “-” trong ô C3, bạn nhập công thức =RIGHT(C3, LEN(C3)-3) vào ô địa chỉ.

Tiếp tục nhấn ENTER để hàm Excel này thực hiện cắt chuỗi.

hàm len kết hợp hàm right

Công thức hàm LEN kết hợp

Sau đó bạn thực hiện COPY công thức cho các ô địa chỉ còn lại để nhận đầy đủ kết quả như hình trên.

Kết quả hàm Excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 3 ký tự đầu trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách thỏa yêu cầu bài toán..

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN để lấy chuỗi ký tự

Ví dụ 3: Dùng hàm LEFT kết hợp để loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự Tên.

Hàm LEFT khi kết hợp với hàm LEN giúp người dùng loại bỏ ký tự từ phần cuối của chuỗi ký tự.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B3, bạn nhập công thức =LEFT(B3, LEN(B3)-4) vào ô địa chỉ.

Tiếp tục nhấn ENTER để hàm Excel này thực hiện quá trình cắt chuỗi ký tự

Màn hình mà hàm Excel trích xuất giá trị như sau:

hàm len kết hợp hàm left

Ví dụ hàm LEN kết hợp hàm LEFT

Như vậy, kết quả hàm Excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 4 ký tự cuối cùng trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách đã thỏa yêu cầu bài toán.

ngoài những cách kết hợp trên, hàm LEN còn có thể kết hợp với nhiều hàm Excel thông dụng khác như hàm TRIM, hàm MID

Lưu ý nhỏ khi dùng hàm LEN trong Excel

  • Hàm Excel này sẽ trả về kết quả là số, đó chính là độ dài của chuỗi ký tự cần đếm trong Excel.
  • Ký tự rỗng không được tính trong quá trình sử dụng công thức hàm LEN.
  • Không để khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi gây ảnh hưởng đến kết quả hàm đếm ký tự.

Bài viết trên Azgad đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm LEN và cách kết hợp với các hàm Excel thông dụng khác để giải quyết các yêu cầu của bài toán. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm được những kiến thức về hàm đếm ký tự trong Excel và áp dụng thật tốt cho các yêu cầu trong công việc nhé. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và lựa chọn Azgad để tìm kiếm thông tin.

>>> Xem thêm:
Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel đơn giản cho người mới
Cách dùng hàm LARGE tìm giá trị lớn thứ n trong Excel

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020