Hàm VALUE trong Excel – Chuyển đổi chuỗi ký tự về ký tự số

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với Excel, phải làm việc nhiều với các bảng số liệu chắc không còn xa lạ với hàm VALUE. Đây là hàm Excel cơ bản, thường được kết hợp với các hàm thông dụng khác để giải quyết nhanh chóng công việc. Bài viết này Azgad Edu sẽ chia sẻ cho bạn cách dùng hàm này khi kết hợp với các hàm Excel khác nhé!

Hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE là hàm trả về ký tự số trong một chuỗi ký tự trên bảng tính Excel, hiểu cách đơn giản đây là hàm đổi chuỗi ký tự thành số.

Hàm VALUE trong Excel thường được kết hợp với nhiều hàm khác như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID,… để giải quyết những yêu cầu phức tạp của bài toán.

Cấu trúc =VALUE(Text)

Trong đó:

  • Text: Chuỗi số được đặt trong dấu ngoặc kép ” ” hoặc công thức chứa chuỗi ký tự số mà các bạn muốn chuyển đổi.
  • Text: Định dạng ngày tháng, thời gian hoặc hằng số, nếu không đúng các định dạng này thì hàm VALUE sẽ xuất hiện báo lỗi.

Các dạng kết hợp hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE thường được kết hợp với các hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID để cắt chuỗi tùy theo yêu cầu của bài toán.

Để chuyển kết quả về dạng ký tự số bạn cần sử dụng chức năng của hàm VALUE.

Khi cắt chuỗi thì định dạng các chuỗi chưa phải là định dạng số nên cần kết hợp với hàm VALUE để chuyển về dạng ký tự số.

Cách dùng hàm VALUE kết hợp hàm LEFT trong Excel

Ví dụ 1: Kết hợp hàm VALUE và hàm LEFT để trả về ký tự số cho Mã KH.

Để trích xuất 2 ký tự số đầu tiên của chuỗi trong ô C3, bạn thực hiện các thao tác sau:

Đầu tiên, bạn dùng hàm LEFT để lấy hai ký tự đầu tiên của Mã KH.

=LEFT(C3,2)

Bạn sẽ nhận được kết quả là số nhưng số đó là một chuỗi ký tự.

Sau đó kết hợp với hàm VALUE để thực hiện chuyển đổi chuỗi ký tự trên về ký tự số thỏa yêu cầu bài toán.

Nhập công thức sau vào ô địa chỉ =VALUE(LEFT(C3,2))

Nhấn ENTER, kết quả ta được giá trị cần tìm như hình dưới.

hàm value kết hợp với hàm left

Ví dụ hàm VALUE kết hợp để lấy ký tự

Tiếp theo, bạn COPY công thức cho các ô còn lại để hàm Excel thực hiện trích xuất kết quả đầy đủ như hình trên.

Cách dùng hàm VALUE kết hợp LEFT và SEARCH trong Excel

Ở ví dụ 1 trên, ngoài cách kết hợp trên bạn cũng có thể kết hợp hàm LEFT và hàm SEARCH như sau để lấy hai ký tự đầu của Mã KH.

Nhập công thức =VALUE(LEFT(C3,SEARCH(“-“,C3)-1))

Trong đó

  • SEARCH(“-“,C3): Vị trí của dấu gạch ngang “-” trong chuỗi ký tự.
  • SEARCH(“-“,C3)-1: Vị trí của ký tự trước dấu gạch ngang “-” trong chuỗi.
  • LEFT(C3,SEARCH(“-“,C3)-1): Ký tự bên trái của chuỗi ký tự bắt đầu từ vị trí dấu gạch ngang “-”.
  • VALUE giúp trả về kết quả là ký tự số.

Nhấn ENTER để hàm Excel trả về kết quả.

hàm value kết hợp hàm left và search

Ví dụ hàm VALUE kết hợp trong Excel

Để nhận đầy đủ kết quả trích xuất bạn COPY công thức cho các địa chỉ còn lại.

Cách dùng hàm VALUE kết hợp hàm RIGHT trong Excel

Ví dụ 2: Kết hợp hàm VALUE và hàm RIGHT để trả về ký tự số cho Mã KH.

Để trích xuất 2 ký tự số cuối của chuỗi trong ô C3, bạn thực hiện các thao tác sau:

Đầu tiên, bạn dùng hàm RIGHT để cắt chuỗi hai ký tự cuối của Mã KH.

=RIGHT(C3,2)

Bạn sẽ nhận được kết quả là số nhưng số đó là một chuỗi ký tự.

Sau đó kết hợp với hàm VALUE để thực hiện chuyển đổi đúng yêu cầu của bài toán.

Nhập công thức sau vào ô địa chỉ =VALUE(RIGHT(C3,2))

Nhấn ENTER, kết quả ta được giá trị cần tìm như hình dưới.

Ngay lập tức bạn sẽ thấy kết quả mà hàm Excel trả về là số 1 với định dạng số.

hàm value kết hợp hàm right

Ví dụ hàm VALUE kết hợp trong Excel

Tiếp theo COPY công thức cho các ô địa chỉ còn lại để nhận về đầy đủ kết quả như hình. Như vậy, việc kết hợp hai hàm Excel này đã giải quyết được yêu cầu của bài toán.

Cách dùng hàm VALUE kết hợp hàm RIGHT và LEN trong Excel

Ở ví dụ 2 trên, ngoài cách kết hợp trên bạn cũng có thể kết hợp hàm RIGHT và hàm LEN như sau để lấy hai ký tự đầu của Mã KH.

Nhập công thức =VALUE(RIGHT(C3,LEN(C3)-3))

Trong đó

  • LEN(C3): Độ dài của chuỗi ký tự.
  • LEN(C3)-3: Loại bỏ 3 ký tự đầu trong chuỗi ký tự kể cả dấu gạch “-”.
  • RIGHT(C3,LEN(C3)-3): Ký tự bên phải của chuỗi ký tự bắt đầu từ vị trí bị loại bỏ .
  • VALUE giúp trả về kết quả là ký tự số.

Nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện xuất kết quả.

hàm value kết hợp hàm right và len

Ví dụ hàm VALUE kết hợp trong Excel

Tiếp theo COPY công thức cho các ô bên dưới để nhận về kết quả như hình trên. Như vậy, việc kết hợp hai hàm Excel trên đã giải quyết được yêu cầu của bài toán.

Cách dùng hàm VALUE kết hợp hàm MID trong Excel

Ví dụ 3: Kết hợp hàm VALUE và hàm MID để trả về ký tự số cho Mã KH.

Để trích xuất 2 ký tự số giữa của chuỗi trong ô C3, bạn thực hiện các thao tác sau:

Đầu tiên, bạn dùng hàm RIGHT để cắt chuỗi hai ký tự cuối của Mã KH trong bảng.

=MID(C3,2,2)

Bạn sẽ nhận được kết quả là số nhưng số đó là một chuỗi ký tự.

Sau đó kết hợp với hàm VALUE để thực hiện chuyển đổi đúng yêu cầu của bài toán.

Nhập công thức sau vào ô địa chỉ =VALUE(MID(C3,2,2))

Nhấn ENTER sau đó COPY công thức cho các ô bên dưới, kết quả ta được giá trị cần tìm như hình dưới.

Ngay lập tức bạn sẽ thấy kết quả mà hàm Excel trả về là số 1 với định dạng số.

hàm value kết hợp hàm mid

Ví dụ về cách dùng hàm VALUE kết hợp trong Excel

Bài viết trên Azgad đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm VALUE trong Excel và cách kết hợp với các hàm cơ bản khác như hàm RIGHT, hàm LEFT và hàm MID. Azgad hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Theo dõi Azgad để nhận thêm nhiều bài học hay và hữu ích nhé!

>>> Xem thêm:
Hàm LEN đếm ký tự trong Excel cho người mới bắt đầu
Cách dùng hàm AVERAGE trong Excel đơn giản cho người mới

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020