Hướng dẫn cách dùng hàm TEXT định dạng văn bản trong Excel

Hàm TEXT là một hàm cơ bản và khá thông dụng trong Excel, thường được sử dụng kết hợp với nhiều hàm Excel khác để giải quyết các yêu cầu phức tạp của bài toán. Hàm Excel này được dùng để chuyển đổi chuỗi giá trị số về chuỗi văn bản và định dạng nó đáp ứng yêu cầu của bài toán. Bài viết dưới đây Azgad sẽ hướng dẫn cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm TEXT trong Excel, hy vọng với bài viết hữu ích này, bạn sẽ nắm được kiến thức, cách dùng hàm này và có thể giải quyết thật tốt công việc của mình nhé!

Hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT là gì?

Hàm TEXT trong Excel là hàm giúp bạn chuyển đổi một giá trị số thành một chuỗi văn bản thỏa yêu cầu của bài toán, giúp dữ liệu được hiển thị dễ nhìn và dễ hiểu hơn.

Ở một số trường hợp hàm Excel này cũng được kết hợp với các số hoặc ngày tháng với một chuỗi văn bản nhất định.

Công thức hàm TEXT

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

 • value: Là giá trị số cần chuyển sang chuỗi văn bản, có thể là giá trị số, ngày tháng, giá trị số tham chiếu của một ô, giá trị tham chiếu của một hàm,…
 • format_text: Định dạng mà bạn được yêu cầu, cần khai báo dưới dạng mã và được đặt trong ngoặc kép.

Lưu ý nhỏ:

 • Kết quả hàm trả về luôn là một chuỗi văn bản, ngay cả khi hình thức của nó giống với dữ liệu số.
 • Dữ liệu là số thập phân nên thống nhất dùng dấu chấm để phân cách phần nguyên và thập phân; dấu phẩy dùng phân cách hàng nghìn.

Phân loại mã định dạng hàm TEXT trong Excel

Định dạng Mô tả
“$#,##0.00” Lấy dữ liệu là tiền tệ với dấu cách phần nghìn và lấy 2 số thập phân
“MM/DD/YY” Lấy dữ liệu của ngày mà bạn nhập hàm trong bảng tính Excel
“DDDD” Lấy dữ liệu là thứ trong một tuần
“H:MM SA/CH” Lấy múi giờ ngay thời điểm hiện tại
“0.0%” Lấy phần trăm
“#?/?” Lấy phân số
“0.00E+00” Lấy dữ liệu có chứa ký hiệu khoa học
“0000000” Thêm số 0 trước dữ liệu

Cách dùng hàm TEXT qua ví dụ cụ thể

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm TEXT để lấy dữ liệu là tiền tệ với dấu cách phần nghìn và lấy 2 số thập phân ở ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(A4;“$#.##0,00”)

Trong đó:

 • A4: Giá trị cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “$#.##0,00”: Định dạng lấy dữ liệu là tiền tệ với dấu cách phần nghìn và lấy 2 số thập phân

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 1 hàm TEXT trong excel

Ví dụ 1 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm TEXT để lấy dữ liệu của ngày mà bạn nhập hàm trong bảng tính Excel được cho ở ví dụ dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu bài toán, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(TODAY();“MM/DD/YY”)

Trong đó:

 • TODAY(): Ngày hiện tại chuyển sang chuỗi văn bản
 • “MM/DD/YY”: Định dạng lấy dữ liệu của ngày mà bạn nhập hàm trong bảng tính Excel

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 2 hàm text trong excel

Ví dụ 2 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 3: Hãy dùng hàm TEXT để lấy dữ liệu là thứ trong một tuần trong ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(TODAY();“DDDD”)

Trong đó:

 • TODAY(): Ngày hiện tại chuyển sang chuỗi văn bản
 • “DDDD”: Định dạng lấy dữ liệu là thứ trong một tuần

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 3 hàm text trong excel

Ví dụ 3 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 4: Hãy dùng hàm TEXT để lấy múi giờ ngay thời điểm hiện tại trong ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(NOW();“H:MM AM/PM”)

Trong đó:

 • NOW(): Giờ hiện tại cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “H:MM AM/PM”: Định dạng lấy múi giờ ngay thời điểm hiện tại

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 4 hàm text trong excel

Ví dụ 4 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 5: Hãy dùng hàm TEXT để lấy phần trăm ở ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(A6;“0,0%”)

Trong đó:

 • A6: Giá trị cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “0,0%”: Định dạng lấy phần trăm

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví -dụ 5 hàm text trong excel

Ví dụ 5 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 6: Hãy dùng hàm TEXT để lấy phân số ở ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(A6;“#?/?”)

Trong đó:

 • A6: Giá trị cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “#?/?”: Định dạng lấy phân số

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 6 hàm text trong excel

Ví dụ 6 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 7: Hãy dùng hàm TEXT để lấy dữ liệu có chứa ký hiệu khoa học ở ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(A6;“0,00E+00”)

Trong đó:

 • A6: Giá trị cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “0,00E+00”: Định dạng lấy dữ liệu có chứa ký hiệu khoa học

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 7 hàm text trong excel

Ví dụ 7 hàm TEXT trong Excel

Ví dụ 8: Hãy dùng hàm TEXT để thêm số 0 trước dữ liệu trong ví dụ được cho dưới đây:

Để thực hiện yêu cầu này, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ:

=TEXT(A6;“0000000”)

Trong đó:

 • A6: Giá trị cần chuyển sang chuỗi văn bản
 • “0000000”: Định dạng thêm số 0 trước dữ liệu

Sau đó nhấn ENTER, hàm Excel sẽ xuất kết quả như hình minh họa dưới đây.

ví dụ 8 hàm text trong excel

Ví dụ 8 hàm TEXT trong Excel

Một số lỗi ở hàm TEXT thường gặp trong Excel

 • Hàm TEXT sẽ báo lỗi #NAME? khi bạn không dùng dấu “ “ cho mã định danh.
 • Hàm sẽ báo lỗi công thức (There’s a problem with this formula) khi bạn nhập sai cú pháp, dấu “ “ bị sai định dạng khiến Excel không hiểu. Hoặc do sự thiết lập phần mềm Excel trên máy tính giữa các nước dẫn đến định dạng cũng sẽ khác.

Bài viết trên đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm TEXT trong Excel, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thành thạo hàm Excel trong việc giải quyết các yêu cầu của bài toán, nâng cao hiệu quả công việc. Theo dõi Azgad thường xuyên để nhận thêm nhiều bài viết hữu ích hơn. Nếu bạn thấy hay và bổ ích, hãy cho mình 5 sao để có động lực để tiếp tục viết nhé. Chúc bạn thành công!

>>> Xem thêm:
Cách dùng Data Validation nhập nhanh dữ liệu trong Excel
Hướng dẫn cách chèn trang trong Excel chi tiết dễ hiểu

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020