Hướng dẫn chi tiết hàm COUNTIF trong Excel ví dụ minh họa

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm dùng để đếm thỏa mãn một điều kiện nhất định. Biết sử dụng hàm này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn chưa hiểu rõ cách sử dụng thì đừng lo, Azgad sẽ giải thích hàm COUNTIF là gì và hướng dẫn cho bạn chi tiết cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.

Khái niệm và công thức COUNTIF trong Excel

Khái niệm của hàm COUNTIF 

Hàm COUNTIF là hàm dùng để đếm đáp ứng một điều kiện nhất định. Nó cũng có thể đếm được các ô chứa ngày, số và văn bản. Cấu trúc COUNTIF Excel được sử dụng để xây dựng tiêu chí khác nhau và yêu cầu phạm vi địa chỉ ô nên chúng ta không thể sử dụng mảng. Các tiêu chí được sử dụng để hỗ trợ các phép toán tử logic (>, <, <>, =) và các ký tự đại diện (*, ?) để đối sánh từng phần.

Hàm COUNTIF trong Excel được ứng dụng trong những bản dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số thỏa mãn một điều kiện cho sẵn. 

Công thức COUNTIF Excel

=COUNTIF (Range; Criteria) 

Trong đó: 

  • Range: Bắt buộc, là vùng chứa dữ liệu cần đếm có bao nhiêu giá trị.
  • Criteria: Bắt buộc, là điều kiện mà bài toán yêu cầu.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều kiện trong Criteria phải để trong dấu ngoặc kép. Hàm COUNTIF Excel sẽ không phân biệt được chữ hoa hay chữ thường.
  • Dấu chấm hỏi được sử dụng với ý nghĩa là thay thế 1 ký tự, còn dấu sao là đại diện 1 chuỗi ký tự.
  • Hàm COUNTIF trả về giá trị sai: Khi dùng điều kiện là chuỗi dài hơn 255 ký tự.
  • Hàm COUNTIF trong Excel cũng tương tự hàm COUNTIF trong Google Sheets.

Cách sử dụng hàm Excel COUNTIF

Hãy cùng Azgad thực hiện các ví dụ dưới đây để hiểu về cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.

Đây là bảng dữ liệu thực hiện cho các ví dụ bên dưới:

countif trong excel

Ví dụ COUNTIF trong Excel

Sử dụng COUNTIF trong Excel tìm số lượng tên sản phẩm 

Ví dụ 1: Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy dùng hàm COUNTIF trong Excel tìm tên sản phẩm TRÀ Ô LONG. 

Cách thực hiện:

Nhập cú pháp sau: 

 =COUNTIF(B2:B11;”TRÀ Ô LONG”)

Giải thích tham số: 

  • B2:B11: Tương ứng range, là vùng chứa dữ liệu cần tìm.
  • “TRÀ Ô LONG”: Là criteria điều kiện cần tìm.

Nhấn ENTER Excel COUNTIF trả về kết quả sau: 

hàm COUNTIF

Ví dụ hàm COUNTIF Excel

Sử dụng COUNTIF trong Excel tìm số lượng sản phẩm không phải là STING.

Ví dụ 2: Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy dùng hàm COUNTIF trong Excel tìm số lượng sản phẩm không phải là STING.

Bạn hãy nhập công thức sau: 

=COUNTIF(B2:B11; “<>STING”) 

Trong đó: 

B2:B11: Là vùng dữ liệu chứa tên sản phẩm.

“<>STING”: Là điều kiện của bài toán, vì đề bài yêu cầu không phải là STING nên ta dùng kí tự này “<>” để thay thế từ “không”.

Nhấn ENTER hàm COUNTIF trả về kết quả sau:

ham-excel-countif

Ví dụ hàm COUNTIF Excel

Sử dụng COUNTIF trong Excel tìm số lượng sản phẩm có số lượng bán >= 40 chai

Ví dụ 3: Dựa vào bảng số liệu đã cung cấp, hãy tìm có bao nhiêu sản phẩm có số lượng bán lớn hơn hoặc bằng 40 chai.

Tương tự những ví dụ trên ta cũng dùng hàm COUNTIF trong Excel để thực hiện:

Nhập công thức sau vào địa chỉ ô chứa kết quả: = COUNTIF (C1:C11; “>=40”)

Trong đó:

C1:C11: Là vùng dữ liệu chứa số lượng bán.

“>=40”: Là điều kiện mà đề bài yêu cầu.

 Nhấn ENTER để COUNTIF trong Excel trả về kết quả sau:

ví dụ hàm countif

Ví dụ 3 hàm Excel COUNTIF 

Sử dụng COUNTIF trong Excel tìm kiếm sản phẩm sử dụng kí tự thay thế 

Ví dụ 4: Dựa vào bảng số liệu đã cung cấp, hãy dùng hàm COUNTIF trong Excel tìm kiếm có bao nhiêu sản phẩm tên AQUAFINA bằng cách sử dụng kí tự thay thế.

Bạn thực hiện nhập công thức này:

 =COUNTIF(B2:B11;”A*”)

Trong đó: 

B2:B11: Là vùng dữ liệu chứa tên sản phẩm theo đề bài yêu cầu.

“A*”: Là điều kiện của bài toán, kí tự “*” thay thế cho các ký tự phía sau của chữ A trong từ AQUAFINA.

Sau đó nhấn ENTER COUNTIF trong Excel sẽ trả về kết quả như bảng:

countif trong excel

Ví dụ 4 hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF kết hợp hàm AND trong Excel

Ví dụ: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy kiểm tra số sản phẩm có nhà cung cấp là nước ngọt có lớn hơn 2 và số lượng trên 20 có lớn hơn 3 hay không.

countif kết hợp hàm and

COUNTIF kết hợp AND

Để thực hiện ví dụ này bạn phải kết hợp hàm COUNTIF với hàm AND trong Excel.

Công thức của ví dụ là:

=AND (COUNTIF (C2:C11;”Nước ngọt”) >2; COUNTIF (D2:D11;”>20”) >3)

Trong đó:

AND: Là hàm để nối hai hàm COUNTIF lại với nhau. Tức kết quả trả về kiểm tra cả hai điều kiện này có đúng hay không.

COUNTIF(C2:C11;”Nước ngọt”)>2: Là để đếm số sản phẩm có nhà cung cấp là nước ngọt có lớn hơn 2 hay không.

COUNTIF (D2:D11;”>20”) >3: Là để đếm số sản phẩm có số lượng trên 20 có lớn hơn 3 hay không.

hàm and kết hợp hàm countif

Ví dụ COUNTIF kết hợp hàm AND

Nhấn ENTER bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Giải thích kết quả: công thức trả vể TRUE tức là hai điều kiện đều đúng.

hàm countif kết hợp hàm and

Kết quả hàm COUNTIF kết hợp hàm AND

Vậy là Azgad đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel và hàm COUNTIF kết hợp hàm AND. Mong những kiến thức bổ ích này có thể giúp bạn làm việc và học tập hiệu quả hơn. Hãy chia sẻ kiến thức này đến bạn bè, người thân cùng học với bạn nhé. Để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích khác, theo dõi Azgad hàng ngày nhé.

>>> Xem thêm:
Hướng dẫn hàm WEEKDAY trong Excel
Tổng hợp các phím tắt Excel – Mẹo hay hữu dụng bạn nên biết

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

Bài viết mới

0969313020

0969313020