Hướng dẫn cụ thể hàm DATEDIF trong Excel 

Để tính khoảng thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm bạn sử dụng hàm DATEDIF sẽ nhanh chóng và thuận tiện. Đây là một hàm rất hay bạn nên biết. Bạn cũng có thể sử dụng hàm này để tính còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày sinh của số lượng lớn nhân viên chẳng hạn. Bài viết này Azgad sẽ giúp bạn biết hàm DATEDIF là gì và cách sử dụng hàm này. 

DATEDIF là hàm gì trong Excel?

Bạn thắc mắc DATEDIF là hàm gì thì đây là câu trả lời cho bạn. Hàm DATEDIF là hàm tính toán thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm. Ví dụ chênh lệch giữa ngày 17/5/2022 và 19/05/2022 là 2 ngày. Ví dụ nó sẽ tính được số năm chênh lệch của ngày bắt đầu là 20/05/1989 và ngày kết thúc là 2/9/2021 là 32 năm.

Công thức hàm DATEDIF Excel

Đây là công thức DATEDIF:

=DATEDIF(start_date;end_date;unit)

Trong đó: 

Start_date: Thời gian bắt đầu, là ô chứa giá trị DATE, giá trị trả về loại DATE hoặc số.

End_date: Thời gian kết thúc, là ô chứa giá trị DATE, giá trị trả về loại DATE hoặc số.

Unit: đây là dạng viết tắt của đơn vị thời gian. Có các kiểu là “Y”, ”M”, “D”, “MD”, “YM”, “YD”.

“Y”: số năm làm tròn.

“M”: số tháng làm tròn.

“D”: số ngày.

“MD”: số ngày, được bỏ qua số tháng. 

“YM”: số tháng, bỏ qua số năm.

“YD”: số ngày, ví dụ ngày bắt đầu và ngày kết thúc cách nhau không quá một năm.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel để tính thời gian giữa 2 thời điểm

Để bạn hiểu thêm về hàm DATEDIF trong Excel, sau đây Azgad sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện thông qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Cho dữ liệu sau hãy tính toán độ tuổi liên quan tới năm, tháng, ngày: 

hàm datedif

Ví dụ minh họa về DATEDIF

Cách tính số năm chênh lệch giữa 2 thời điểm

Dựa vào dữ liệu đã cho hãy thực hiện ví dụ sau:

Ví dụ: Tính năm sinh của nhân viên Nguyễn Văn A trong bảng số liệu đã cho:

Bạn thực hiện công thức sau: =DATEDIF(B2;C2;”Y”)

Trong đó: 

  • B2: Là ngày bắt đầu để tính.
  • C2: Là ngày kết thúc để tính.
  • Y: Là giá trị cần trả về là số năm.

hàm datedif trong excel

Ví dụ DATEDIF tính số năm 

Nhấn OK vậy là hàm DATEDIF trả về kết quả như hình:

hàm datedif

Kết quả DATEDIF tính số năm

Cách tính số tháng giữa 2 thời điểm bằng hàm DATEDIF

Để tính số tháng thì bạn thực hiện nhập công thức sau:

=DATEDIF(B2;C2;”YM”)

hàm datedif

Ví dụ cách tính số tháng giữa 2 thời điểm

Nhấn OK và hàm DATEDIF trả về kết quả sau:

cách sử dụng hàm datedif

Kết quả tính tháng giữa 2 thời điểm

Trong ô D3, dùng công thức hàm DATEDIF và tham số là “YM”. Kết quả trả về số tháng còn lại trong năm đầy đủ cuối cùng. 

Cách tính số ngày giữa 2 thời điểm bằng hàm DATEDIF 

Để hướng dẫn bạn tính số ngày giữa 2 thời điểm, Azgad dựa vào dữ liệu ví dụ đầu tiên:

Ví dụ: Hãy tính số ngày còn lại thì tới ngày sinh của nhân viên Nguyễn Văn A.

Bạn thực hiện nhập công thức DATEDIF như sau:

=DATEDIF(B2;C2;”MD”)

cách sử dụng hàm datedif

Ví dụ minh họa DATEDIF

Nhấn OK vậy là hàm DATEDIF cho bạn kết quả sau:

hàm datedif

Kết quả DATEDIF tính số ngày

Kết hợp 3 công thức DATEDIF

Cũng dựa vào ví dụ đầu tiên, bạn sử dụng kết hợp 3 công thức này có thể cho kết quả nhanh ngày tháng năm.

=DATEDIF(B2;C2;”Y”)&” năm,”&DATEDIF(B2;C2;”YM”)&” tháng,”&C2-DATE(YEAR(C2);MONTH(C2);1)&” ngày”

hàm datedif

Kết hợp 3 công thức DATEDIF

Nhấn OK bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới bao gồm cả ngày tháng năm. 

hàm datedif trong excel

Kết quả kết hợp 3 công thức DATEDIF

Lỗi thường gặp của hàm DATEDIF 

Trong khi sử dụng các hàm việc xảy ra lỗi là điều không thể tránh khỏi. Trong đó hàm DATEDIF bị lỗi khi: Nếu dữ liệu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc thì kết quả trả về là #NUM!

Khắc phục: Bạn thực hiện điều chỉnh ngày bắt đầu bé hơn ngày kết thúc là được.

Kết luận 

Như vậy, Azgad đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel mong bạn có thể thực hiện thành công. Để đọc thêm những bài viết về hàm DATEDIFF trong SQL, hay hàm DATEDIF trong POWER BI và nhiều hàm thông dụng khác trong Excel bạn hãy truy cập vào trang Web và theo dõi để nhận và học thêm nhiều kiến thức bổ ích khác khi sử dụng Excel nhé. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ hoặc để lại bình luận nhé.

>>> Xem thêm:
Giải thích Hyperlink là gì và cách tạo liên kết trang
Thực hiện nhanh thao tác chuyển từ pdf sang excel

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

Bài viết mới

0969313020

0969313020