Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Để sử dụng thành thạo các hàm cơ bản trong excel, bạn cần biết cấu trúc và công dụng của từng hàm để áp dụng đúng vào yêu cầu công việc hay học tập. Mỗi hàm excel đều có những chức năng riêng, giúp người dùng giải quyết công việc được dễ dàng hơn. Cùng Azgad thực hành qua những ví dụ minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn về các hàm cơ bản trong excel nhé!

Hướng dẫn mới nhất về các hàm trong excel cơ bản

Để hiểu rõ hơn về các hàm cơ bản trong excel, hãy cùng Azgad thực hành các ví dụ minh họa sau nhé.

Hàm left – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng lọc giá trị bên trái chuỗi văn bản.

Công thức hàm:

=LEFT(Text,N) với Text là chuỗi văn bản dùng lấy giá trị, N là số ký tự bạn muốn lấy.

Ví dụ: Dùng các hàm cơ bản trong excel lấy 2 ký tự bên trái của cột mã SV trong ví dụ sau:=LEFT(B3,2) Với B3 là chuỗi văn bản dùng lấy ký tự, 2 là số ký tự cần lấy.

Sau đó sao chép công thức cho các ô địa chỉ bên dưới để nhận kết quả hàm lấy ký tự trả về.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm cơ bản trong excel cần biết

Hàm right – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng lọc giá trị bên phải chuỗi văn bản.

Công thức hàm:

=RIGHT(Text,N) với Text là chuỗi văn bản dùng lấy giá trị, N là số ký tự bạn muốn lấy.

Ví dụ: Dùng các hàm cơ bản trong excel lấy 2 ký tự bên phải của cột mã SV trong ví dụ sau:=RIGHT(B3,2) Với B3 là chuỗi văn bản dùng lấy ký tự, 2 là số ký tự cần lấy.

Sau đó sao chép công thức cho các ô địa chỉ bên dưới để nhận kết quả hàm lấy ký tự trả về.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm cơ bản trong excel cần biết

Hàm concatenate – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng gộp tất cả những nội dung ở các ô lại với nhau trong một ô duy nhất.

Công thức hàm:

=CONCATENATE(Text1,Text2,…) Với Text 1,2 là các ô chứa nội dung cần gộp.

Ví dụ: Dùng các hàm cơ bản trong excel để nối chuỗi cho cột Mã SV và cột Nơi sinh.

=CONCATENATE(B3,” “,E3) Với ” ” để tạo khoản trắng cho vị trí nối chuỗi.

Sau đó sao chép công thức cho các địa chỉ bên dưới để nhận đầy đủ kết quả hàm nối chuỗi trả về.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm cơ bản trong excel cần biết

Hàm and – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng biết được kết quả là true nếu các đối số đều là true. Ngược lại, kết quả là false nếu một trong các đối số là false.

Công thức hàm:

=AND(Logical1,Logical2,…) Với Logical 1,2 là các biểu thức điều kiện.

Ví dụ: =AND(A1>10,A1<100)

Hàm or – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng biết được kết quả là true nếu một trong các đối số đều là true. Ngược lại, kết quả là false nếu tất cả các đối số là false.

Công thức hàm:

=OR(N1,N2,…) Với N 1,2 là các biểu thức điều kiện.

Ví dụ: =OR(A1>10,A1<100)

Hàm min/max – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng lọc ra được giá trị nhỏ nhất/lớn nhất trong bảng dữ liệu.

Các hàm tính toán trong excel

Để hiểu rõ hơn về các hàm cơ bản trong excel, hãy cùng Azgad thực hành các ví dụ minh họa sau nhé.

Hàm sum – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm excel giúp người dùng tính tổng các ô trong mảng dữ liệu nhanh nhất.

Ví dụ: =SUM(H4:O4) với (H4:O4) là mảng dữ liệu cần tính tổng.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Ngoài cách tính tổng bằng hàm sum thì sumproduct cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Hàm product – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm giúp người dùng thực hiện nhân tất cả các ô trong mảng dữ liệu nhanh nhất.

Ví dụ: =PRODUCT(H4:O4) Với (H4:O4) là mảng dữ liệu cần thực hiện nhân.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Hàm average – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm tính giá trị trung bình cho mảng dữ liệu.

Ví dụ: =AVERAGE(H4:O4) Với (H4:O4) là mảng cần tính giá trị trung bình.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Một vài hàm điều kiện trong excel

Để hiểu rõ hơn về các hàm cơ bản trong excel, hãy cùng Azgad thực hành các ví dụ minh họa sau nhé.

Hàm sumif – Các hàm cơ bản trong excel

Đây là hàm tính tổng theo điều kiện thỏa yêu cầu bài toán.

Công thức hàm:

=SUMIF(Range, Criteria, Sum_range).

  • Range: Hàng hoặc cột bạn chọn.
  • Criteria: Điều kiện thực hiện tính tổng.
  • Sum_range: Mảng chứa dữ liệu tính tổng.

Ví dụ: =SUMIF(H4:O4,”>5″)

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Hàm IF – Các hàm excel cơ bản

Đây là hàm trả về một giá trị nếu một điều kiện là đúng và giá trị khác nếu điều kiện là sai.

Công thức:

=IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2).

Ví dụ: =IF(LEFT(B3:B11,2)=”QT”,”Cộng 1 điểm”,” “)

Nếu Mã SV là QT thì Cộng 1 điểm ngược lại thì không.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Hàm tra cứu dữ liệu trong excel – Vlookup

Để hiểu rõ hơn về các hàm cơ bản trong excel, hãy cùng Azgad thực hành các ví dụ minh họa sau nhé.

Đây là hàm tìm kiếm và trả về giá trị theo cột kèm theo điều kiện tham chiếu trong bảng tính excel.

Ví dụ: =VLOOKUP(C14,$C$2:$E$11,3,FALSE)

Sau đó nhấn Enter và sao chép công thức cho các ô địa chỉ bên dưới.

Hướng dẫn cực chi tiết các hàm cơ bản trong excel

Các hàm excel cơ bản cần biết

Các hàm excel Azgad vừa cung cấp ở trên, nếu bạn có thắc mắc xin để lại ở phần bình luận để được giải đáp kĩ lưỡng hơn nhé.

Bài viết trên Azgad đã chia sẻ cho bạn các hàm cơ bản trong excel, hy vọng với những gì mà Azgad cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong công việc và học tập. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và lựa chọn Azgad là nơi tìm kiếm thông tin.

>>> Xem thêm:
Hướng dẫn cố định hàng trong excel bạn cần biết
Hàm unique là gì? Cách sử dụng hàm unique

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tiên

Bài viết mới

0969313020

0969313020