Cụ thể 5 bước, tham khảo dưới đây ngay nhé:
Bước 1: Nghiên cứu chủ đề / từ khóa của bài viết

 • Xác định ý chính của bài viết.
 • Hiểu mục đích tìm kiếm của người dùng đối với chủ đề sẽ viết về.
 • Nghiên cứu từ khóa để mở rộng ý tưởng chủ đề.
 • Nghiên cứu cạnh tranh, 5 bài báo hàng đầu của Google.

Bước 2: Tạo dàn ý cho bài viết

 • Các bước để tạo một bài viết phác thảo ( tạo Outline).
 • Áp dụng hình thức viết Kim Tự Tháp ngược.

Bước 3: Cách tối ưu hóa nội dung bài viết cho các tiêu chí SEO

 • Tạo một tiêu đề hấp dẫn (H1, thẻ tiêu đề).
 • Tối ưu hóa các đoạn mở đầu bài viết (cũng được sử dụng cho thẻ Meta Description).
 • Sử dụng hình ảnh tối ưu hóa SEO.
 • Sử dụng các tiêu đề để cải thiện cấu trúc nội dung bài viết chỉ định từ khóa thích hợp.
 • Đặt liên kết nội bộ đến các bài viết hay trang web chính của công ty hoặc của bạn.
 • Liên kết ra ngoài đến các trang web nổi tiếng.
 • Định dạng: Đánh dấu thông tin quan trọng trong khi duyệt.
 • Sử dụng video để tăng thời gian trực tiếp và giảm tỷ lệ thoát Tăng tính tương tác với các bình luận trao đổi.

Bước 4: Danh sách kiểm tra để kiểm tra các bài viết cho các tiêu chuẩn SEO.
Bước 5: Đăng bài (xuất bản) và chia sẻ bài viết lên các social khác để mọi người biết đến.