Dùng ví shopee pay có mất phí không

0969313020

0969313020