không xác minh được số điện thoại trên shopee

0969313020

0969313020