tiki thu phí người bán như thế nào

0969313020

0969313020