ví Shopee Pay có mất phí không

0969313020

0969313020